Adaptační kurz pro studenty I. ročníků: GO 2018

Adaptační kurz je třídenní kurz, realizovaný pro nově vznikající třídní kolektivy pod vedením učitelů z Klasického a španělského gymnázia Brno-Bystrc.

Cíle kurzu: adaptace studentů na nové prostředí, nové spolužáky, nový pedagogický sbor. V rámci adaptačního kurzu dochází zejména k navození neformální atmosféry mezi studenty navzájem a mezi studenty, třídním učitelem a vybranými učiteli našeho gymnázia.

Termíny:
I. kurz 5. 9. – 7. 9. 2018
Třída 1A4: třídní učitel Mgr. Ladislav Dvořák
Třída 1A8: třídní učitelka Mgr. Monika Hanáčková

II. kurz 10. 9. – 12. 9. 2018
Třída 1A6: třídní učitelka Mgr. Kamila Hudcová
Třída 1Š6: třídní učitelka RNDr. Magda Špetíková

Místo pobytu: Rekreační středisko Baldovec

REALIZACE PLATBY ZÁLOHY = ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ

1. Platba zálohy = závazné přihlášení: 1.000 Kč do 28. 6. 2018 čtvrtek NUTNÉ !!! (závazné počty přihlášených osob)

1.000 Kč na školní účet 19-5113630247/0100

variabilní symbol: přidělen třídním učitelem na třídních schůzkách (více v příloze)

účel platby: GO 2018 TŘÍDA JMÉNO A PŘÍJMENÍ STUDENTA (nutné pro kontrolu přiřazení jména a platby)

Podrobnější informace naleznete zde

Potvrzení o bezinfekčnosti a prohlášení rodičů (pdf, docx)