BIOSKOP 2017

BIOSKOP – vědecké výukové centrum MU
Nahosemenné rostliny
Nahosemenné rostliny (kam patří i jehličnany) jsou starobylá skupina rostlin s mnoha zajímavými zástupci.
Ve čtvrtek 2.2.2017 jsme se studenty 1A4 v Bioskopu pozorovali semena z různých šišek jehličnanů pod binokulární lupou. Studenti provedli příčný řez jehlicí různých druhů jehličnanů a následně pozorovali zhotovené preparáty jehlic pod mikroskopem. Na závěr jsme se studenty 1A4 připravili destilát douglasky tisolisté v destilační aparatuře.
 
Eva Žáková