Exkurze do Ústavu geologických věd

Dne 7. 11. 2017 se studenti druhého ročníku šestiletého studia se zaměřením na anglický jazyk zúčastnili exkurze do Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Exkurze proběhla ve dvou částech. Studenti byli rozděleni do dvou skupin. Nejprve první skupina absolvovala výukový program na téma Mineralogický systém. Druhá skupina si prohlédla mineralogické sbírky Ústavu geologických věd. Poté se skupiny vyměnily. Studenti tak měli možnost si zopakovat vědomosti z mineralogie, kterou se zabývali ve škole v průběhu měsíce října. Též získali v této oblasti i poznatky nové.