Termín profilových MZ

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT – 3297/2021-3 stanovil ředitel školy termín konání ústní profilové části MZ JARO 2021 na dny 1. – 11. 6. 2021.

Přípravný týden pro žáky všech maturitních tříd je stanoven na dny 17. – 21. 5. 2021.

Termínem pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z ČJL je 30. 4. 2021

Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Základní Seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části MZ z ČJL Tento „Školní seznam“ slouží jako základní a neměnný seznam titulů pro společnou část MZ z ČJL, nebudou-li podmínky změněny vyhláškou. Po dohodě vyučujících v paralelních ročnících lze tituly v omezené míře přidávat. Kritéria pro výběr knih naleznete na stránkách nové maturity: Katalogy …