Seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky

Základní Seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části MZ z ČJL Tento „Školní seznam“ slouží jako základní a neměnný seznam titulů pro společnou část MZ z ČJL, nebudou-li podmínky změněny vyhláškou. Po dohodě vyučujících v paralelních ročnících lze tituly v omezené míře přidávat. Kritéria pro výběr knih naleznete na stránkách nové maturity: Katalogy …