Iberica Creativa 2019

Letošním tématem výtvarné soutěže Iberica Creativa 2019, které se každoročně účastníme, byla Amazonie, přezdívaná plíce naší planety. Tuto rozsáhlou oblast rozkládající se na území několika států Jižní Ameriky, pokrývá neproniknutelný tropický deštný les, v němž se vyskytuje velké množství jedinečných živočišných a rostlinných druhů těch nejroztodivnějších tvarů a barev. Amazonie je současně domovem pro mnoho etnických skupin původních obyvatel, z nichž někteří vedou tradiční způsob života založený na lovu a pralesním zemědělství, stejně jako jejich předkové před několika tisíci lety. Hlavní tepnou Amazonie je největší řeka světa – Amazonka.

I v letošním roce jsme v této soutěži obsadili krásná místa.

Můžeme blahopřát:

Kategorie III, 12-14 roků 1. místo Klára Horáková 1A8
  2. místo Michaela Skovajsová 1A8
  3. místo Alice Habinová 1Š6
  čestné uznání Linda Kocourková 1A8
Kategorie IV, 15-18 roků 2. místo Karolína Pokorná 2Š6
  čestné uznání Lucie Kočevová 4Š6
  čestné uznání Nela Lepková 3Š6

 

Ještě jednou děkujeme za krásná výtvarná díla , která budou po dobu konání festivalu IBÉRICA  vystavena v sále B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6.