Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Projektový týden 2017

Tisk

Projektový týden 26. 6. – 29. 6. 2017

Naše škola tradičně v posledních dnech školního roku organizuje pro své studenty tzv. projektový týden, dny plné sportu, netradičních aktivit, kultury a jiných zážitků. V letošním roce je zorganizován následující program:

Pondělí 26. 6. 2017:

Nižší gymnázium - třídnické hodiny v rozsahu 8.00 – 11.40, oběd.

Vyšší gymnázium - sportovní den (sportovní hry), účastní se žáci jako sportovci i diváci. Předpokládaný časový rozsah 8.00 – 12.00 až 13.00, v průběhu individuálně oběd.

Úterý 27. 6. 2017:

Nižší gymnázium - sportovní den (atletika), účastní se žáci jako sportovci i diváci. Předpokládaný časový rozsah 8.00 – 12.00, oběd.

Vyšší gymnázium - třídnické hodiny a jejich doplnění o aktivity zajištěné třídním učitelem, testování společnosti Mensa pro zájemce a další programy

Středa 28. 6. 2017

Nižší i vyšší gymnázium - mezitřídní miniprojekty, do kterých se žáci hlásili prostřednictvím internetu. Jednotlivé miniprojekty mají různou délku trvání a mohou probíhat v budově školy i mimo ni. Bližší informace o délce miniprojektu, místě srazu a další důležité informace poskytnou vedoucí akcí.

Čtvrtek 29. 6. 2017

Nižší i vyšší gymnázium - třídní miniprojekty. Bližší informace poskytne třídní učitel.

Pátek 30. 6. 2017

Vydání vysvědčení: 10.00 – 10.45, oběd.

Upozornění:

Všichni žáci mají na tento týden odhlášen oběd (vzhledem k faktu, že značná část žáků bude mimo školu a sami si většinou obědy neodhlásí). Kdo skutečně má o oběd závazný zájem, musí se znovu přihlásit.

Nepřítomnost žáků v těchto dnech je omlouvána způsobem stejným, jako po celý školní rok. Předem známá absence je podložena žádostí o omluvu předem. Již nyní evidujeme několik desítek žáků, kteří uvádějí, že budou příští týden chybět. Nepřihlásili se např. na středeční mezitřídní projekty.

V případě, že miniprojekt probíhá mimo budovu školy a jeho začátek a ukončení je na místě jiném než obvyklém (ne ve škole), je nutno podepsat souhlas zákonného zástupce s uvedeným místem srazu. Zákonný zástupce pak přebírá odpovědnost za dopravu dítěte na určené místo a zpět.