Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Biologie

Ohlédnutí za úspěchy nadaných biologů v roce 2016/2017

Tisk

Biologická olympiáda

kategorie A – krajské kolo:

13. místo Sabina Fronková (8A8)

15. místo Pavel Sochor (5Š6)

22. místo Lucie Elederová (8A8)

 

kategorie B – krajské kolo:

1.      místo Ondřej Pelánek (5A8)

 

kategorie C – okresní kolo:

8. místo Anna Sovová (4A8)

 

Geologická olympiáda

kategorie A – krajské kolo

1. místo Marie Machátová (4A8)

celostátní kolo

5. - 7. místo Marie Machátová (4A8)

kategorie B – krajské kolo

2. místo Matěj Horák (3A6)

 

Všem studentům blahopřejeme.

 

BIOSKOP 2017

Tisk

BIOSKOP - vědecké výukové centrum MU

DNA ateliér

Dne 18.5.2017 studenti třídy 5Š6 navštívili Bioskop. Zopakovali si a rozšířili své vědomosti z molekulární biologie o DNA. Obarvili si buňky vlastní ústní sliznice krystalovou violetí a následně je zvětšené pozorovali pod mikroskopem. Též izolovali svou vlastní DNA z buněk ústní sliznice.

Krásnou tečkou v Bioskopu bylo krátké setkání našich studentů s Paulem Lawrencem Modrichem, který procházel tímto pracovištěm. P.L.Modrich je americký Profesor biochemie, který obdržel Nobelovu cenu za chemii v roce 2015. Primárním zaměřením jeho práce je výzkum v oblasti opravování špatné DNA.

 

Eva Žáková

 

01

02

03

04

 

Bohatství Země

Tisk

Bohatství Země

Ve dnech 27. a 28. 3. 2017 proběhlo v prostorách Kaprálova mlýna nedaleko Ochozu u Brna finále ekonomicko-geologické soutěže Bohatství Země organizované Ústavem geologických věd, Katedrou financí, Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Naše gymnázium reprezentoval tým studentů septimy KLASICI: Jana Čermáková, Veronika Lokajová, Hana Smejkalová, Šimon Mareček a Štěpán Vondráček.

Tým studentů představoval těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nacházejí zajímavé obsahy platiny, niobu a tantalu. Jejich úkolem bylo vypočítat zásoby jednotlivých surovin na ložisku, zhodnotit možné scénáře těžby a zpracování suroviny z ekonomické stránky. Ve své práci, která byla odbornou porotou vysoce hodnocena, diskutovali také legislativní, environmentální i sociální aspekty a dopady, vyplývající ze záměru zahájení těžby.

Vybojovali nádherné 2. místo a možnost být přijati na Přírodovědeckou fakultu MU na obor geologie a Ekonomicko-správní fakultu MU bez přijímacích zkoušek.

Gratulujeme!

Více informací na https://www.facebook.com/groups/1829441240625282/?fref=ts

 

bohatstv_Zem_1_2017

bohatstv_Zem_2017

 

BIOSKOP 2017

Tisk

BIOSKOP - vědecké výukové centrum MU

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny (kam patří i jehličnany) jsou starobylá skupina rostlin s mnoha zajímavými zástupci.

Ve čtvrtek 2.2.2017 jsme se studenty 1A4 v Bioskopu pozorovali semena z různých šišek jehličnanů pod binokulární lupou. Studenti provedli příčný řez jehlicí různých druhů jehličnanů a následně pozorovali zhotovené preparáty jehlic pod mikroskopem. Na závěr jsme se studenty 1A4 připravili destilát douglasky tisolisté v destilační aparatuře.

 

Eva Žáková

DSCN0264

DSCN0270

DSCN0277

 

Biologická olympiáda 2016/2017

Tisk

Tématy letošního 51. ročníku jsou: pro kategorie A a B – „Budiž světlo!“ a pro kategorie C a D „Detektivem v přírodě“.

Školního kola kategorie D se zúčastnili 4 studenti.

1. místo: Dubová Kristýna (1A8)

2. místo: Pavlíček Jiří (1A8)

3. místo: Riederová Lucie (1A8)

Kristýna Dubová a Jiří Pavlíček budou naše gymnázium reprezentovat v městském kole, které se uskuteční 10. 4. 2017.

Školního kola kategorie C se zúčastnilo 14 studentů.

1. místo: Havířová Věra (4A8)

2. místo: Sovová Anna (4A8)

3. místo: Machátová Marie (4A8)

Věra Havířová a Anna Sovová budou naše gymnázium reprezentovat v městském kole, které se uskuteční 20. 4. 2017.

Školního kola kategorie B se zúčastnilo 12 studentů.

1. místo: Pelánek Ondřej (5A8)

2. místo: Horák Matěj (3A6)

3. místo: Sponar Vojtěch (3A6)

Ondřej Pelánek a Matěj Horák budou naše gymnázium reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 7. 4. 2017.

Školního kola kategorie A se zúčastnili

1. místo: Elederová Lucie (8A8)

2. místo: Fronková Sabina (8A8)

3. místo: Sochor Pavel (5Š6)

Lucie Elederová a Sabina Fronková budou naše gymnázium reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 31. 3. 2017.

Všem studentům k dosaženým výsledkům blahopřejeme.

IMG_20170216_111814

IMG_20170217_095949


 

Geologická olympiáda 2016/2017

Tisk

Ve středu 1. února proběhlo školní kolo 3. ročníku Geologické olympiády. Letošní ročník je současně prvním celostátním kolem a vyhlásila jej Masarykova univerzita (MU) v Brně společně s Českou geologickou službou a Univerzitou Karlovou v Praze. Velkou předností tohoto ročníku je elektronická forma soutěžních testů školního kola.

Školního kola kategorie A se zúčastnili 3 studenti.

1. místo: Daňková Martina (4A8)

2.–3. místo: Havířová Věra (4A8), Machátová Marie (4A8)

Školního kola kategorie B se zúčastnili 3 studenti.

1. místo: Matěj Horák (3A6)

2. místo: Marta Steklá (3A6)

3. místo: Štěpán Vondráček (7A8)

Všichni studenti budou naše gymnázium reprezentovat v okresním kole Geologické olympiády 22. 3. 2017.

 

1A6 v Anthroposu

Tisk

 

Dne 6.1.20017 třída 1A6 navštívila pavilon Anthropos MZM. Studenti si tak zopakovali a prohloubili vědomosti o původu a vývoji člověka při výukovém programu v expozici Příběh lidského rodu.

 

Eva Žáková

 

DSCN0207

DSCN0216

DSCN0224

 

Naši savci v ZOO

Tisk

Dne 25.10.2016 třída 1Š6 se svoji třídní učitelkou Janou Henzlovou a učitelkou biologie Evou Žákovou se zúčastnila výukového programu Naši savci v ZOO Brno.

Studenti 1Š6 si zopakovali a rozšířili vědomosti o třídě Savci. Savce probírali v hodinách biologie v září i v říjnu. V ZOO si studenti připomněli zejména zástupce savců žijící v území ČR.

Studenti si zopakovali, do kterých řádů se savci žijící v ČR dělí a jak se tyto řády liší. Též nechyběla práce ve skupinách, při které se vlastní aktivitou seznámili s některými přírodninami (lebky, parohy, stopy, srst), které společně určili. Na závěr vyplnili pracovní listy.

.

IMG_20161025_094904

IMG_20161025_100829

IMG_20161025_101733

 

 

Biologové v Rudicích

Tisk
Dne 3.10.2016 jsme se s třídou 2A8 a 3A8 vypravili na biologicko-geologickou exkurzi do Moravského krasu.
V  Rudicích jsme navštívili historický větrný mlýn s ukázkou starodávných řemesel a milířem pro tavbu železa.
V Rudickém propadání studenti sledovali práci geologického činitele vody. Viděli jsme pozůstatky pravěkého sídliště, cihelny pozůstatky strusky po tavbě železa.
V zatopeném lomu, kde býval v minulosti těžen kaolin, jsme pozorovali botanické a zoologické zajímavosti. Pozorování bylo zpestřeno
zážitkovou pedagogikou (tvorba artefaktů - barevné spektrum kaolinu ve sklenkách, malba barevných impresí a mandal).
20161003_102412
20161003_102454
20161003_101835
Za tým biologů Ditta Čermáková, Tomáš Mráček, Lenka Bartoňková

 

Biologická olympiáda 2015/2016

Tisk

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil 50. ročník Biologické olympiády.

Zúčastnilo se jí celkem 49 studentů našeho gymnázia.

Tématem letošního ročníku kategorie C a D byl „Život v temnotě“.

Školního kola kategorie D se zúčastnilo 6 studentů.

  1. místo: Horáková Aneta (2A8)
  2. místo: Rákosová Eliška (1A8)
  3. místo: Kotásková Anna (1A8)

Rákosová Eliška a Horáková Aneta reprezentovali naše gymnázium v městském kole.

Školního kola kategorie C se zúčastnilo 19 studentů.

  1. místo: Ondřej Pelánek (4A8)
  2. místo: Sponar Vojtěch (2A6)
  3. místo: Františáková Emma (1A6)

V okresním kole Biologické olympiády, které se konalo 13. 4. 2016, obsadil Ondřej Pelánek nádherné 1. místo a Vojtěch Sponar 5. místo.

V krajském kole Biologické olympiády, které se konalo 18. 5. 2016 obsadil Ondřej Pelánek nádherné 1. místo a Vojtěch Sponar 9. místo.

Všem studentům k dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 

Biologická olympiáda 2016

Tisk

Dne 22. 2. 2016 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A a B.

Tématem letošního 50. ročníku byl „Život je jen náhoda“.

Studenti řešili praktický úkol, poznávali rostliny a živočichy a odpovídali na testové otázky.

V kategorii B se školního kola zúčastnilo 17 studentů.

1. místo: Vondráček Štěpán (6A8)

2. místo: Raszyková Alena (6A8)

3. místo: Reška Marek (6A8)

V kategorii A se školního kola zúčastnilo 7 studentů.

1. místo: Strmisková Johana (8A8)

2. místo: Špetík Vojtěch (8A8)

3. místo: Marková Kateřina (8A8)

image_x1

image_x2

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL