Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvodní stránka Předměty Hudební výchova
Hudební výchova

Má vlast

Tisk

UZAVŘELI JSME ROK ČESKÉ HUDBY

Od října 2014 se na chodbách naší školy začaly objevovat tajemné objekty - nejprve plakátek s panoramatem Hradčan. Po nějaké době přibyla další indicie, a to hlava Bedřicha Smetany. Když byl v další osobě, jejíž hlava čněla nad Hradčany, rozeznán Jaromír Nohavica, bylo už třeba připojit informaci, že škola vyhlašuje soutěž Má vlast k zakončení Roku české hudby. Soutěž probíhala v oblasti výtvarné, ale celý projekt zahrnoval i oblast literární, historickou a samozřejmě hudební.

Třídy, které se aktivně zapojily do školního projektu Má vlast, se v závěru Roku české hudby zúčastnily vernisáže výstavy na toto téma ve školní jídelně. Profesor P. Říha pohovořil o projektu a představil vítězné práce obou kategorií. Hudební skupiny tříd 5A8 a 6A8 nacvičily k této příležitosti instrumentální skladby - 6A8 Vltavu B. Smetany a 5A8 Slovanský tanec A. Dvořáka. Následoval tanec čtverylka v tanečním provedení studentů obou těchto tříd. Na závěr vystoupil pěvecký sbor sestavený převážně z řad studentů tříd 5A8, 6A8, 5Š6, 1A6 a 2A4, s jednou či dvěma studentkami se připojily i třídy 7A8 či 5A6. Zazpíval píseň Žalo děvče z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka a písně Suchého a Šlitra. Protože celý projekt Má vlast obsahoval i literární část a ta vycházela z textů Jaromíra Nohavici, zazněla nakonec po vyhlášení vítězů literární části soutěže i píseň J. Nohavici Kometa. Hudební čísla programu se studenty nacvičily profesorky D. Brychtová a S. Veselá.

Rok_esk_hudby2

Rok_esk_hudby1

 

 

Studenti hrají studentům

Tisk

Ke Dni studentstva jsme se v tomto školním roce rozhodli uspořádat koncert nadaných studentů pod názvem Studenti hrají studentům. Dvanáct instrumentalistů z různých tříd školy vystoupilo se skladbami českých i světových autorů. Zazněl nejen klavír, ale i příčná flétna, housle a trubka.

Studenti

Studenti4

Studenti2

Studenti3

 

 

Zpívání uprostřed Evropy

Tisk

I v letošním ročníku festivalu „Brno – město uprostřed Evropy“ se na programových pódiích představily brněnské školy. Naše gymnázium samozřejmě na tom bystrckém – v přístavišti ve středu 6. 6. 2012 v 17,30 hodin. Karolina Zbořilová a Kristýna Novotná (3Š6) zazpívaly španělsky píseň Recuérdame od Natalie Jiménez a Marka Anthonyho. Skupina „Out of tune“ (Tereza Fukanová, Alena Hofrová, Kristýna Jonnerová a Veronika Palátová – 4Š6) anglicky Jar of hearts od Christiny Perri. Vystoupení zakončila Kristýna Novotná stepem na píseň Tu Vuo Fa L´Americano.   

Da1

    Da2

 

Vánoční vystoupení na bystrcké radnici

Tisk
zmnn

Studenti našeho gymnázia nacvičili pod vedením prof. Brychtové a prof. Veselé vánoční písně a
koledy z celého světa. Svoje vystoupení předvedli v sobotu 18.12.2010 před bystrckou radnicí
v rámci vánočních trhů.
Účast byla hojná a svými písněmi studenti zpříjemnili předvánoční atmosféru nakupujícím
i kolemjdoucím.
7bystrcke_vanoce
3bystrckevanoce
 

Talent a úspěch

Tisk

I letos se někteří naši talentovaní studenti zúčastnili regionální soutěže Brněnské kolo. V hudebních, výtvarných i literárních oborech předváděli své umění desítky soutěžících. Naši školu reprezentovali:

1)   ve zpěvu – uskupení Polyhymnia: Věra Špičáková, 4A4, Zuzana Mitrengová, 4Š6,

Denisa Andonovová, 6A8, Kristýna Potůčková, 6B8

- čestné uznání

2)   ve zpěvu – sólo:                              Filip Hromčík, 8A8 – 3. místo

3)   v kresbě, malbě:                             Táňa Rašovská, 6A8 – čestné uznání

4)   v umění fotografie:                          Natália Vadovičová, 3A6 – cena

5)   v užitém umění:                               skupinové práce                - cena

 

Úspěšným účastníkům letošního Brněnského kola srdečně blahopřejeme!

Podívejte se na ukázku Filipova vystoupení.

 

Hudební výchova – charakteristika výuky

Tisk

Hudební výchova je předmět, který rozkrývá svět hudby. Chce studentům nejen představit různé hudební druhy a žánry, ale také rozvíjet jejich hudebnost, schopnost hudbu vnímat i tvořit a obohacovat si tak citový život. Proto v hudební výchově zpíváme, hrajeme na různé hudební nástroje (k tomu nám slouží především Orffův instrumentář – zvonkohry, flétny, tamburíny, bonga,…, ale i např. keyboardy) a provádíme různé hudebně pohybové činnosti (učíme se dobové tance, tance lidové, country i irské aj.).

Naši studenti se zapojují do různých soutěží a velmi dobře se v nich umísťují (např. Brněnské kolo). Součástí výuky hudební výchovy jsou i besedy v Hudební knihovně při Knihovně Jiřího Mahena, návštěvy koncertů (osvědčily se nám zvláště koncerty pro mladé publikum pořádané Filharmonií Brno), zprostředkováváme vstupenky do brněnských divadel.

V nižších ročnících gymnázia jsou hudební výchově věnovány 1–2 hodiny týdně, v prvním a druhém ročníku vyššího cyklu si studenti volí mezi hudební a výtvarnou výchovou.

hv1hv2

 

Brněnské kolo

Tisk

Naši studenti se každoročně zúčastňují regionální soutěže brněnské kolo. V letošním ročníku se v hudebních oborech úspěšně umístili tito studenti:

Vokální uskupení – umělá píseň

  • Polyhymnia, 3. místo – Zuzana Mitrengová (2Š6), Kateřina Chmelařová (2Š6), Dominika Pavliňáková (4A8), Denisa Andonovová (4A8), Kristýna Potůčková (4B8)

Populární hudba

  • skupiny – SUNCLOCK, 1. místo – Filip Hromčík (6A8), Jakub Hanyáš (6A8), Jan Dostál (6A8)
  • sólo – Sára Milfajtová (3Š6), 1. místo (kytarový doprovod Radek Putna, 7B8)
  • sólo – Jannis Moras (5B8), 3. místo

Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme!

hv03

 
Úvodní stránka Předměty Hudební výchova