Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Prevence

Preventivní program

Tisk

Prevencí (z lat. praevenire) dnes rozumíme soubor opatření, která mají předcházet vzniku nějakého nežádoucího jevu, v případě školského zařízení je to: agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.

Preventivní program naší školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28) a naleznete v něm tato témata:

Celý článek...
 

Bezpečně na internetu a rodičovská zodpovědnost

Tisk

Ve spolupráci s Preventivně informačním oddělením Městské policie Brno připravujeme přednášku

Bezpečně na internetu a rodičovská zodpovědnost“.

Přednášet bude paní Mgr. Martina Jindrová.

Přednáška se uskuteční dne 6. června 2017 v 16.30 hodin v učebně č. 154 našeho gymnázia.

Přednáška potrvá asi 90 minut s prostorem na dotazy cca 15 minut.

Ogranizátorem akce je PhDr. Iva Hrazdirová (metodik prevence).

Celý článek...
 

Nevíte si rady?

Tisk

Několik rad pro případ, že u svého dítěte budete pozorovat nějaké změny chování či zdravotního stavu:

Celý článek...
 

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

Tisk

10.11. 2015 jsme měli my, žáci 4A6, možnost přátelsky navštívit brněnské Centrum Kociánka v rámci projektu Bez hranic. Byl to vlastně výměnný výlet, protože na jaře tohoto roku se k nám do školy přijeli podívat sami zástupci Kociánky.

 

kocianka

 

Nejdříve jsme si prohlédli téměř celý areál. A největších zážitkem se dozajista stal poslech tlukotu srdce koně, který byl ustájený v centru pro hipoterapii. Pak nás čekalo setkání s lidmi z centra. Dohromady jsme si zazpívali několik písniček a potom jsem si povídali. Následovala hra Boccia, kterou jsme proti týmu z Kociánky vyhráli. A na závěr jsme se zapojili do soutěže fotkou, pro kterou můžete průběžně hlasovat zde: http://www.vlastovky.com/souteze.php (v levém sloupci je nutno vybrat „Soutěžní fotografie listopad 2015“), a tak nám pomoci vyhrát.

kocianka2

kocianka3

 

Kontakt na školního metodika prevence

Tisk

PhDr. Iva Hrazdirová

iva.hrazdirova@gyby.cz


Konzultační hodiny: úterý 10.00 hod. - 10.45 hod.
pátek 8.55 hod. - 10.00 hod.
dle domluvy. kabinet 252a

 

 

 

 

 

Přednáška pro první ročníky vyššího gymnázia k AIDS

Tisk

Také ve školním roce 2011 / 12 jsme využili možnosti poslechnout si přednášku  AIDS a vztahy, která je součástí mezinárodní kampaně ACET (AIDS-Care-Education-Training) a má akreditaci MŠMT.  Přednáška se zabývala jednak touto obávanou a zatím neléčitelnou nemocí, jednak rizikovým chováním dospívajících a vlivem okolí a médií na chování a rozhodování. Je určena vždy prvním ročníkům vyššího gymnázia a naši studenti ji vždy velmi kladně hodnotí. 

 

Proběhla beseda Šikana a kyberšikana

Tisk
Beseda se zástupcem Policie ČR týkající se „Šikany a kyberšikany“ pro rodiče studentů prvních a druhých ročníků, se uskutečnila v úterý 10. ledna 2012 v 17 hodin v učebně č. 263.

PhDr. Iva Hrazdirová

 

Práce studentů

Tisk
  • Student 2A8 tvůrčím způsobem zkomponoval krátkou prezentaci k tématu kyberšikana