Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

SOČ 2017

Tisk

Úspěchy našich studentek v soutěži SOČ

 

Ve školním roce 2016/2017 soutěžily se svými pracemi tři studentky našeho gymnázia:

v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:

  • Eva Tešnarová, třída 6A8

téma práce:  Božena Němcová versus Jana Šrámková: postava babičky

 

v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství:

  • Veronika Přichystalová, třída 5A6 

téma práce: Sestavení a optimalizace testu ELISA pro detekci specifických protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní

v oboru Zdravotnictví:

  • Klára Dolinová, třída 7A8

téma práce: Vyšetření extraezofageálních projevů refluxní choroby jícnu multikanálovou impedancí a pH-metrií jícnu

Všechny tři studentky postoupily z okresního do krajského kola, kde své práce velmi úspěšně obhájily.

Klára Dolinová se v krajském kole umístila na 5. místě, Veronika Přichystalová na 3. místě a Eva Tešnarová na 2. místě.

Eva postupuje do celostátní přehlídky SOČ, která se uskuteční ve dnech 16. - 18. června 2017.

Děvčatům srdečně blahopřejeme a věříme, že se svou prací stanou inspirací dalším studentům.