Po stopách našich absolventů s Mgr. Michalem Plškem: „Na GYBY jsem měl nejraději přátelskou atmosféru.“

Michal Plšek vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde v červnu 2021 ukončil magisterský obor Právo. Nadále však studuje doktorát v oboru Mezinárodní právo na Milánské univerzitě v Itálii.

Máš nějakou milou vzpomínku na školu?

Jelikož jsem absolvoval španělskou sekci, tak rád vzpomínám na slavnostní večery Velada, které byly vždy plné zajímavých vystoupení studentů a které jsem měl tu čest dva roky moderovat. Dále rád vzpomínám taky na španělské divadlo s panem profesorem Sapró. Byla to zábavná nadstandardní aktivita, která přináší možnost prohloubit vztahy se spolužáky i s profesory. Působení na divadle se mi natolik zalíbilo, že jsem se i po maturitě na GYBY vracel, abych s divadlem pomohl. Doufám, že se mi podaří přicestovat i na letošní ročník, který se bude konat 11. a 12. dubna v Brně.

Čemu ses věnoval po ukončení studia na GYBY?

Po maturitě jsem začal na Masarykově Univerzitě v Brně studovat Právo a také jsem docházel na praxi do advokátní kanceláře. Po ukončení tohoto studia jsem začal pracovat pro Ministerstvo financí ČR. Práci jsem ale přerušil, abych se mohl věnovat současnému studiu.

Co tedy aktuálně studuješ?

V současné době působím na Milánské univerzitě, kde se věnuji výzkumu v oblasti mezinárodního práva na ochranu investic. Tomuto oboru jsem se věnoval i na ministerstvu financí, přičemž aktuálně ze zde nabytých zkušeností čerpám.

A co jsi na ministerstvu vlastně dělal?

Na MF jsem pracoval v týmu expertních právníků, kteří hájí zájmy ČR v mezinárodním rozhodčím řízení, která proti ČR vedou zahraniční investoři, kterým měla být způsobena finanční újma. Ono to zní hodně složitě, pro zjednodušení uvedu příklad:

Vezměme situaci, kdy německá společnost postaví v Česku uhelnou elektrárnu a prodává elektrický proud České republice. V rámci reakce na klimatickou změnu se ČR rozhodne uhelné elektrárny zakázat. Německá společnost po ČR žádá náhradu za finanční prostředky, které do elektrárny investovala a o které díky zákazu přišla. MF zastupuje ČR v rozhodčím řízení, které se o otázce náhrady povede.

Jaké máš profesní plány do budoucna?

Určitě bych si přál dál pracovně působit v oboru mezinárodní ochrany investic. Je to ale velice složitá právní oblast, která vyžaduje neustálé studium a přípravu, takže doufám, že se mi to podaří.

Můžeš poslat nějaký vzkaz současným studentům?

Určitě. Tohle je něco, za co bych byl vděčný, kdybych to věděl už na gymnáziu. Vašim studentům bych doporučil využít každou příležitost, každou mimoškolní aktivitu, každý kurz a každou exkurzi, která se jim nabídne. Každá taková zkušenost se bude v životě hodit.

Vraťme se ještě ke GYBY. Co bylo podle tebe na škole nejlepší?

Na GYBY jsem měl nejradši přátelskou atmosféru, a to nejen mezi studenty ale i mezi profesory. Milerád vzpomínám na starostlivost naší třídní profesorky Maškové. Na jedinečnou formou podané španělské dějiny pana profesora Fernanda Peris. Na španělské divadlo s profesorem Sapró a paní profesorkou Valíkovou nebo hodiny filozofie protkané příběhy ze života s paní profesorkou Těšákovou. To nejlepší tak určitě byli lidé, které jsem na škole potkával. Kdyby to šlo, na GYBY bych se moc rád vrátil.

Rozhovor s Michalem Plškem vedla studentka Monika Plšková.