Prezident Masaryk, Karel Čapek, Voskovec s Werichem a další osobnosti v naší škole!

Dne 26. října 2018 navštěvovaly studenty ve třídách významné osobnosti naší republiky. Vedly dialog, hovořily se studenty, naslouchaly tomu, co o nich studenti vědí. Někdy byli naopak studenti vyzváni, aby se dostavili na určité místo, kde se seznámí třeba s tím, jaké jazyky se vyučovaly v uplynulých sto letech na našich školách, jak vypadalo školství, jaké předměty se vyučovaly. Jinde se zase četly dopisy politických vězňů nebo cvičila spartakiáda, kterou po předchozím uvedení do kontextu doby zacvičili studenti z různých tříd. V mnoha třídách se soutěžilo na téma Kde domov můj, poznávaly se české a slovenské písně zahrané na boomwhackery. O první přestávce zazněla školou Československá státní hymna a další české a slovenské písně v podání školního sboru. Chodby školy ožily a stále žijí netradičními výstavami a nástěnkami, z nichž může procházející načerpat zajímavé informace například o těch, kteří nás reprezentovali ve světě nebo zasáhli do světového dění. Myslím, že by z nás měl pan prezident Masaryk radost!