Přípravný kurz anglického jazyka ke studiu na šestiletém gymnáziu

Kurz anglického jazyka pro žáky ze 7. tříd bude zaměřený na opakování a procvičení učiva anglického jazyka základní školy, zejména požadovaných gramatických jevů a tematické slovní zásoby s přihlédnutím k všeobecným požadavkům pro přijímací zkoušky z anglického jazyka na šestileté gymnázium. Kurz povedou vyučující AJ gymnázia. Absolvování kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku, a není zárukou přijetí na gymnázium. 

V případě zákazu prezenční výuky bude kurz pořádán formou online výuky.

Termíny lekcí:
16. února, 2. března, 9. března, 16. března, 23. března, a 30. března 2021 (vždy v úterý)

Čas:
16.00-17.30

Místo konání kurzu:
Budova Gymnázia Brno-Bystrc, Vejrostova 1143/2, Brno  

Kurzovné:
900 Kč

Registrace a platba:
Online registrace bude spuštěna 4. 1. 2021 na tomto odkazu.
Online registraci do kurzu proveďte nejpozději do 11. 1. 2021. Po odeslání přihlášky obdržíte na Vámi zadanou e-mailovou adresu potřebné platební údaje. Platba musí být provedena nejpozději do 15. 1. 2021.