Revoluce podruhé

V úterý 12. listopadu se na GYBY konalo hned několik akcí s cílem připomenout si listopadové události roku 1989:

  • Vernisáž výstavy Listopad 1989, kterou se studenty připravila prof. Mašková
  • Zahradní slavnost, adaptace slavné hry Václava Havla, pod režijním vedením prof. Špetíkové
  • Studenti hrají studentům I., a to studenti 2A8 muzikál Ariadna pod vedením prof. Brychtové
  • Beseda O svobodě s Břetislavem Rychlíkem, brněnským hercem, scénáristou, dramaturgem, divadelním režisérem, dokumentaristou a vysokoškolským pedagogem
  • Zítra celá země, zážitkový workshop organizace Post Bellum o listopadových událostech
  • Beseda O železné oponě s publicistou, historikem a autorem literatury faktu (např. knihy Příběhy železné opony) Luďkem Navarou
  • Pamětníci, výukový program vytvořený studenty 4A6
  • Sametové zpívání, vystoupení školního sboru s písněmi „o svobodě“ připravené prof. Brychtovou a Veselou
A něco navíc:

charitativní akce Pečeme pro Julii, tentokrát 1A6 a 4A8 s přispěním nás všech podporují výstavbu prvního dětského hospice v České republice https://www.dumprojulii.com/cs 

a díky studentům 4A6 speciální zvonění.