Termíny přijímacího řízení 2019

Termín jednotné přijímací zkoušky (centrálně zadávané jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky vyhlášené MŠMT):

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)
1. termín: 12. 4. 2019
2. termín: 15. 4. 2019

Osmileté studium: 79-41-K/81 Gymnázium
Šestileté studium: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělský jazyk a literatura)
Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)
1. termín: 16. 4. 2019
2. termín: 17. 4. 2019

Termín školní přijímací zkoušky
(test z anglického jazyka připravovaný školou):

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)
Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)
1. termín: 23. 4. 2019
2. termín: 24. 4. 2019

V každém oboru bude přijato maximálně 30 žáků s nejvyšším počtem bodů.

Přihláška

Uchazeč musí pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku nejpozději do 1. března 2019.

Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli gymnázia na sekretariát školy nejlépe v době od 8.00 do 15.00 (případně po dohodě i v jiné době) nebo doporučeně poštou doručenou škole do 1. března 2019.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče nepožadujeme.

Přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 lze získat v základní škole, příp. na stránkách MŠMT nebo CERMATu.

V případě nejasností kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Markétu Chodníčkovou (telefon 533 555 102) nebo sekretariát školy (telefon 533 555 106), případně pište na emailovou adresu info@gyby.cz.