Výsledky celoškolní sběrové soutěže ve sběru papíru 2017-2018

KAM S PAPÍREM VE ŠKOLE ANEB ŠKOLNÍ SOUTĚŽ TŘÍD A JEDNOTLIVCŮ

Soutěž byla ke dni 1. 9. 2018 uzavřena.

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLY: Děkujeme všem účastníkům soutěže, kteří svým ekologickým myšlením pomohli dobré věci, a doufáme, že i nadále budou pomáhat naší škole ve společném environmentálním snažení. Poděkování patří zejména studentům, učitelům, ale i všem zaměstnancům školy, rodičům i přátelům školy. 

Společnými silami jsme letos nasbírali a vytřídili 10.324,9 kg papíru. Je to přibližně o 2 tuny více než v minulém roce, a dokonce dvojnásobek nasbíraného papíru než před 3 lety. Díky této činnosti můžeme zrealizovat pro nejlepší třídu školní environmentální exkurzi a odměnit i další třídy, které ve svém snažení nepolevily, a ohodnotit nejsnaživější studentky a studenty, kteří papíru nasbírali nejvíce.  Poděkování patří i všem ostatním, kteří se zapojili sice menším množstvím, ale o to intenzivnější snahou pomoci.

Je dobře, že jsme alespoň tímto drobným způsobem mohli snížit ekologickou stopu naší školy a současně ušetřit náklady spojené s odvozem školního papírového odpadu.  Naše škola nechala odvézt k recyklaci přes 10 tun papíru, ze kterého bude jistě ještě další užitek. Tak jsme ušetřili peníze, které můžeme věnovat na rozvoj a podporu environmentálního programu našeho gymnázia a ohodnotit ekologicky smýšlející studenty, kterým není lhostejné jejich okolí.

Doufáme, že se v následujícím školním roce opět zapojíte, a to ještě ve větším počtu, a umožníte tak nejen podporu ekologie, ale i pomoc naší škole, vaší třídě i vám – jednotlivcům.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ „SBĚRAČSKÉ TŘÍDY“ A NEJLEPŠÍCH 12 JEDNOTLIVCŮ „SBĚRAČŮ“

Nejlepší třída se za odměnu zúčastní jednodenní environmentální akce dle vlastního výběru (listopad 2018) dle domluvy s koordinátorem EVVO.

Tímto Vám škola ještě jednou děkuje za podporu.

Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2

VÝSLEDKY 2017 – 2018

NEJLEPŠÍ „SBĚRAČSKÁ TŘÍDA“

I. místo: 2A8 (3235,1 kg) třídní učitelka Taťjana Navarová (1A8)
HLAVNÍ CENA: UNIKÁTNÍ JEDNODENNÍ TŘÍDNÍ AKCE (LISTOPAD 2018) v hodnotě 2500 Kč

II. místo 3A8 (1346,9 kg) třídní učitelka: Zdeňka Hencová (2A8)
CENA: VOUCHER „příspěvek na třídní akci/třídní společné foto“ v hodnotě 1500 Kč

III. místo 4A6 (544,4 kg) třídní učitelka: Jana Tudíková (3A6)
CENA: „sladké třídní potěšení“ v hodnotě 800 Kč

NEJLEPŠÍ „SBĚRAČ“ JEDNOTLIVEC

I. místo: KATRIN PĚNČÍKOVÁ 2A8 (1226,5 kg) 1.cena: dárková poukázka v hodnotě  500 Kč

II. místo: David KNOFLÍČEK 2A8 (1225,5 kg) 2. cena: dárková poukázka v hodnotě 450 Kč

III. místo: Aneta HAVLÍČKOVÁ 3A8 (569,9 kg) 3. cena: dárková poukázka v hodnotě 450 Kč

IV. místo: Viktor BERÁNEK 3A8 (434,9 kg)  4. cena: dárková poukázka  v hodnotě 300 Kč

V. místo: Ludmila ŠIMKOVÁ 4Š6 (321,5 kg) 5. cena: dárková poukázka v hodnotě 300 Kč

VI. místo: Václav ŠIROKÝ 8A8 (310 kg) 6. cena: dárková poukázka v hodnotě 300 Kč

VII. místo: Charlotte ŠPAČKOVÁ 2A8 (228,4 kg) 7. cena: dárková poukázka v hodnotě 150 Kč

VIII. místo: Klára PLÁNKOVÁ 2A8 (207,2 kg) 8. cena: dárková poukázka v hodnotě 150 Kč

IX. místo: Kateřina HALOVÁ 3A8 (203,5 kg) 9. cena: dárková poukázka v hodnotě 150 Kč

X. místo: Adéla  BULOVÁ 4A6 (191,5 kg)  10. cena: dárková poukázka v hodnotě 150 Kč

XI. místo: Martin TUČEK 4A6 (176 kg) 11. cena: dárková poukázka v hodnotě 150 Kč

XII. místo: Magda  BARNATOVÁ 2A8 (122,4 kg)  12. cena: dárková poukázka v hodnotě 150 Kč

OFICIÁLNÍ PŘEDÁNÍ CEN A OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ PROBĚHNE DNE 9. 11. 2018, V PÁTEK V 9.45 HOD. VE SBOROVNĚ (ŘEDITELNA)

Tímto vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.

Od 1. 11. 2018 je zahájen nový ročník soutěže ve sběru papíru 2018-2019

Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Vejrostova 2

635 00 BRNO

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ: Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, kteří neúnavně pomáhají během roku třídit a v nejdůležitějších chvílích přenášejí velké množství sběru k vlastnímu odvozu ze školy. Speciální a osobní poděkování proběhne na EVVO poradě v roce 2019.

Děkuji za Vaši pomoc, koordinátor EVVO Tomáš Mráček