Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)

  • Ke studiu budou přijímáni žáci po ukončení 9. ročníku ZŠ.
  • Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě třídy pro 60 žáků.
  • Výuka anglického jazyka vychází z moderně pojaté koncepce, která rozvíjí především komunikativní schopnosti. Používáme nejnovější zahraniční učebnice, jako doplňkové materiály naše i zahraniční časopisy, beletrii a filmy v původním anglickém znění. Žáci by měli být schopni v závěrečném ročníku dosáhnout vyššího stupně pokročilosti (B2/C1 SERR) a případně složit státní jazykovou zkoušku nebo mezinárodně uznávanou zkoušku FCE (First Certificate of English).
  • V posledních dvou letech studia umožňuje studijní plán volbu specializovaných volitelných předmětů, ve kterých se žáci zaměří např. na rozšíření znalostí anglického jazyka, na přípravu na státní i školní maturitní zkoušku, mezinárodní jazykové zkoušky i na různé typy zkoušek na vysoké školy.
  • Výuku doplňují i mimoškolní aktivity, jako je návštěva divadelních představení v angličtině, naše i celostátní soutěže či zábavné aktivity.
  • Získané vědomosti a dovednosti si žáci mohou ověřovat i při studijně-poznávacích pobytech ve Velké Británii, které pro ně v případě jejich zájmu organizujeme.

Konkrétní kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do konce ledna 2021.

Učební plán pro gymnázium s rozšířenou výukou anglického jazyka
  I. II. III. IV. Celkem
Český jazyk a literatura 3 4 4 4 15
Anglický jazyk 5 5 5 4 19
Další cizí jazyk 3 3 3 3 12
Matematika 4 3 4 4 15
Fyzika 2,5 2,5 3 8
Chemie 2 2,5 2 6,5
Biologie 2,5 3 2 7,5
Zeměpis 2 2 2 6
Dějepis 2 2 1 2 7
Společenské vědy 2 1 2 2 7
Informatika 2 2 4
Hudební / výtvarná výchova 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelné vzdělávací aktivity 4 10 14
  34 34 34 31 133