Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci mají telefon ve tvaru +420 533 555 XXX (XXX = klapka = trojčíslí uvedené u jména)

Příjmení a jméno Email klapka místnost  
Mgr. Bartoňková Lenka lenka.bartonkova@gyby.cz klapka 197 místnost TVM  
PaedDr. Brychtová Dagmar dagmar.brychtova@gyby.cz klapka 148 místnost 225  
Ing. Jan Bernard jan.bernard@gyby.cz klapka 176 místnost 328  
Mgr. Čermáková Ditta ditta.cermakova@gyby.cz klapka 193 místnost TVM  
PhDr. Červenáková Jarmila jarmila.cervenakova@gyby.cz klapka 139 místnost 203  
Mgr. Dobisová Markéta, Ph.D. marketa.dobisova@gyby.cz klapka 181 místnost 330  
Mgr. Dvořáček Vojtěch vojtech.dvoracek@gyby.cz klapka místnost TvŽ  
Mgr. Dvořáčková Hana hana.dvorackova@gyby.cz klapka 155 místnost 163A  
Mgr. Fišnarová Andrea andrea.fisnarova@gyby.cz klapka 156 místnost 253  
Mgr. Franclová Marie marie.franclova@gyby.cz klapka 125 místnost 152A  
Bc. Havránek Mirek mirek.havranek@gyby.cz klapka místnost 252A  
Mgr. Hanáčková Monika monika.hanackova@gyby.cz klapka 129 místnost 153  
Mgr. Hencová Zdeňka zdenka.hencova@gyby.cz klapka 169 místnost 323  
PhDr. Henzlová Jana jana.henzlova@gyby.cz klapka 160 místnost 303  
Mgr. Hetclová Martina martina.hetzlova@gyby.cz klapka 153 místnost 252A  
Mgr. Hodinková Monika monika.hodinkova@gyby.cz klapka 141 místnost 206  
Mgr. Horalíková Petra petra.horalikova@gyby.cz klapka 184 místnost 159  
Mgr. Hudcová Kamila kamila.hudcova@gyby.cz klapka 170 místnost 324  
Mgr. Chapado Calvo Roberto roberto.chapado@gyby.cz klapka 184 místnost 353  
Mgr. Chodníčková Markéta marketa.chodnickova@gyby.cz klapka 102 místnost 227C  
PhDr. Jakabová Ivana ivana.jakabova@gyby.cz klapka 166 místnost 315  
PhDr. Jančíková Radoslava radoslava.jancikova@gyby.cz klapka 108 místnost 228  
Bc. Juráň Benjamín benjamin.juran@gyby.cz klapka 125 místnost152A  
Mgr. Koňaříková Anna anna.konarikova@gyby.cz klapka 109 místnost 256  
Bc. Krejčířová Natálie natalie.krejcirova@gyby.cz klapka místnost 356  
Mgr. Lipková Martina martina.lipkova@gyby.cz klapka 168 místnost 323  
Mgr. Lišková Kateřina katerina.liskova@gyby.cz klapka 151 místnost206  
Mgr. Mašková Iveta iveta.maskova@gyby.cz klapka 128 místnost 306  
Mgr. Matoušková Noemi noemi.matouskova@gyby.cz klapka 165 místnost 315  
Mgr. Mikolášová Alena alena.mikolasova@gyby.cz klapka 154 místnost 163A  
M.Ed. Morávek Lisa Janine lisa.janine.moravek@gyby.cz klapka 159 místnost 253  
Mgr. Mráček Tomáš tomas.mracek@gyby.cz klapka 195 místnost TVM  
Ing. Mudráková Michaela michaela.mudrakova@gyby.cz klapka 107 místnost 228  
Mgr. Navarová Taťjana tatjana.navarova@gyby.cz klapka 123 místnost 104  
Mgr. et Mgr. Navrátilová Vystavělová Eva eva.navratilova@gyby.cz klapka 143 místnost 215  
PhDr. Netolická Jana jana.netolicka@gyby.cz klapka 163 místnost 306  
Mgr. Novotná Pavlína pavlina.novotna@gyby.cz klapka 147 místnost 252A  
Mgr. Novotný Jakub jakub.novotny@gyby.cz klapka místnost TvM  
Orlovská Jana jana.orlovska@gyby.cz klapka 114 místnost Kuchyně  
Mgr. Oškerová Šárka sarka.oskerova@gyby.cz klapka 155 místnost 264  
Mgr. Pauler Zdeněk zdenek.pauler@gyby.cz klapka 198 místnost TVM  
Mgr. Pavlíčková Lenka lenka.pavlickova@gyby.cz klapka 191 místnost TVŽ  
Mgr. Petříková Gabriela, Ph.D. gabriela.petrikova@gyby.cz klapka 140 místnost 206  
Mgr. Popelka Jan jan.popelka@gyby.cz klapka 161 místnost 264  
Mgr. Pučová Jana jana.pucova@gyby.cz klapka 175 místnost 328  
Mgr. Rosenbergová Hana hana.rosenbergova@gyby.cz klapka 142 místnost 215  
Mgr. Říha Pavel pavel.riha@gyby.cz klapka 134 místnost 164  
Mgr. Sapró Babiloni Marcos, Ph.D. marcos.sapro@gyby.cz klapka 187 místnost 356  
Mgr. Socolovsky Echavarría Mauricio mauricio.socolovsky@gyby.cz klapka 190 místnost 364  
JUDr. Svoboda Michael michael.svoboda@gyby.cz klapka 161 místnost 303  
Mgr. Šašinková Dagmar dagmar.sasinkova@gyby.cz klapka 171 místnost 324  
Mgr. Šerek Kopečná Petra petra.serek.kopecna@gyby.cz klapka 151 místnost 253  
Škaroupková Jana jana.skaroupkova@gyby.cz klapka 106 místnost 227E  
Mgr. Šolcová Klára klara.solcova@gyby.cz klapka 177 místnost 329  
RNDr. Špetíková Magda magda.spetikova@gyby.cz klapka 180 místnost 330  
Mgr. Šrámková Andrea andrea.sramkova@gyby.cz klapka 129 místnost 153  
Mgr. Šumberová Pavla pavla.sumberova@gyby.cz klapka 146 místnost 223  
Mgr. Šurek Petr petr.surek@gyby.cz klapka 101 místnost 227D  
Mgr. Šurková Svatava svatava.surkova@gyby.cz klapka 186 místnost 356  
Švábenská Andria andrea.svabenska@gyby.cz klapka 105 místnost 249  
Mgr. Švábenský Robert robert.svabensky@gyby.cz klapka 103 místnost 227C  
Mgr. Těšáková Gabriela gabriela.tesakova@gyby.cz klapka 179 místnost 329  
RNDr. Tomcová Jana jana.tomcova@gyby.cz klapka 145 místnost 223  
Mgr. Toop Alžběta alzbeta.toop@gyby.cz klapka164 místnost 163A  
Mgr. Toop Reino reino.toop@gyby.cz klapka157 místnost 264  
Trněný Josef josef.trneny@gyby.cz klapka 116 místnost 222  
Mgr. Tudíková Jana jana.tudikova@gyby.cz klapka 137 místnost 203  
PhDr. Valíková Hana hana.valikova@gyby.cz klapka 189 místnost 364  
Mgr. Valkounová Eva, Ph.D. eva.valkounova@gyby.cz klapka 189 místnost 364  
Mgr. Veselá Simona simona.vesela@gyby.cz klapka 196 místnost TVM  
M.A. Warnes James John james.john.warnes@gyby.cz klapka místnost 356  
Mgr. Woffová Martina martina.woffova@gyby.cz klapka 178 místnost 315  
Mgr. Zachová Markéta marketa.zachova@gyby.cz klapka 149 místnost 225  
Mgr. Zouhar Pavel pavel.zouhar@gyby.cz klapka 182 místnost 330  
Mgr. Žáková Eva eva.zakova@gyby.cz klapka 162 místnost 303  

Back to Top