Školní knihovna

 


 

Jak se knihovna zrodila a kdo do ní přispěl

Byla budována na obou původních školách od samého jejich počátku. Po revitalizaci je v knihovně Klasického a španělského gymnázia dotvářen v současné době nový jednotný systém evidence.

Knižní fond tvoří kromě zakoupené literatury bohaté příspěvky dárců z řad soukromých osob a institucí, jímž patří náš dík.

Komu slouží

Je určena studentům, učitelům a zaměstnancům našeho gymnázia. Je rovněž nápomocna absolventům, kteří jako hosté požádají o zapůjčení literatury pro potřeby vysokoškolského studia.

Co v ní naleznete

Potkáte tu knihy svého srdce, získáte podklady k vypracování zadaných projektů, také informace a podněty k dalšímu sebevzdělávání.

Kde jsou uloženy knižní jednotky

Centrální knihovna se nachází v zelené sekci druhého poschodí. Sestává z Čtenářského centra v kabinetě č. 306, čítárny 3 a přilehlé studovny. Další svazky jsou umístěny v Literární učebně v č. 305. Odbornou literaturu členěnou podle předmětů najdete také v  kabinetech a odborných učebnách.

Co je součástí knižního fondu

Je tvořen studentskou knihovnou s převažující literaturou uměleckou a odbornou knihovnou učitelskou. Zařazena je rovněž literatura cizojazyčná. Počet svazků přesahuje 7000.

Jak se stát čtenářem školní knihovny

Přijďte do Čtenářského centra v kabinetě č. 306 a vyplňte přihlášku za člena knihovny. Odeberete si čtenářský průkaz, svým podpisem se současně zavážete k dodržování Řádu školní knihovny.

Jak si objednat knihu ve školní knihovně

Navštivte Čtenářské centrum v místnosti č. 307 v určené pracovní době:

  • pondělí 9.40 – 13.30
  • úterý 9.40 – 13.30
  • čtvrtek 9.40 – 13.30
Back to Top