Úřední dny o prázdninách a informace o začátku školního roku

Během letních prázdnin jsou úřední dny vždy od 9.00 do 12.00 následující:

  • 3. 7.
  • 10. 7.
  • 17. 7.
  • 21. 8.
  • 28. 8.

Zahájení školního roku pro žáky nových tříd (1A4, 1A6, 1Š6, 1A8) je v pondělí 2. září v 8.00.
Žáci ostatních ročníků začínají v pondělí 2. září v 9.00.
Ukončení vyučování pro všechny třídy je v 10.00

Úprava výuky v dubnu

Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti s písemnými maturitními zkouškami a přijímacími zkouškami dochází k úpravám v rozsahu výuky následovně: 11. 4. 2018 – ukončena výuka všech tříd (s výjimkou maturitních ročníků) v 10.45 (PMZ) 13. 4. 2018 – ředitelské volno pro všechny studenty (přijímací zkoušky) 17. 4. 2018 – …