Úřední dny o prázdninách a informace o začátku školního roku

Zahájení školního roku pro žáky nových tříd (1A4, 1A6, 1Š6, 1A8) je v pondělí 2. září v 8.00.

Žáci ostatních ročníků začínají v pondělí 2. září v 9.00.
Ukončení vyučování pro všechny třídy je v 10.00

Back to Top