Přípravný kurz anglického jazyka ke studiu na šestiletém gymnáziu

Kurz anglického jazyka pro žáky ze 7. tříd bude zaměřený na opakování a procvičení učiva anglického jazyka základní školy, zejména požadovaných gramatických jevů a tematické slovní zásoby s přihlédnutím k všeobecným požadavkům pro přijímací zkoušky z anglického jazyka na šestileté gymnázium. Kurz povedou vyučující AJ gymnázia. Absolvování kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku, a není zárukou přijetí …

Přípravný kurz anglického jazyka ke studiu na šestiletém gymnáziu

Kurz anglického jazyka pro žáky ze 7. tříd bude zaměřený na opakování a procvičení učiva anglického jazyka základní školy, zejména požadovaných gramatických jevů a tematické slovní zásoby s přihlédnutím k všeobecným požadavkům pro přijímací zkoušky z anglického jazyka na šestileté gymnázium. Kurz povedou vyučující AJ gymnázia. Absolvování kurzu nenahrazuje přijímací zkoušku, a není zárukou přijetí …

Dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61)

Ke studiu budou přijímáni žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ na základě jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Znalost španělštiny se nevyžaduje. Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída pro 30 žáků. Studium pro zájemce o intenzivní studium španělštiny se zaměřením na španělský jazyk a literaturu je realizováno pod záštitou …