Úřední dny o prázdninách a informace o začátku školního roku

Během letních prázdnin jsou úřední dny vždy od 9.00 do 12.00 následující:

  • 3. 7.
  • 10. 7.
  • 17. 7.
  • 21. 8.
  • 28. 8.

Zahájení školního roku pro žáky nových tříd (1A4, 1A6, 1Š6, 1A8) je v pondělí 2. září v 8.00.
Žáci ostatních ročníků začínají v pondělí 2. září v 9.00.
Ukončení vyučování pro všechny třídy je v 10.00

Pěvecký sbor GYBY

Pěvecký sbor GYBY se bude scházet pravidelně každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin.

Ještě stále se můžete přidat – začínáme 20. září 2018 v učebně 226.

D. Brychtová, M. Zachová, S. Veselá

Pěvecký sbor GYBY?

Všichni studenti našeho gymnázia, kteří rádi zpívají a chtěli by zpívat na školních akcích a akcích reprezentujících školu, jsou zváni na informační schůzku. Bude se konat ve středu 12. září 2018 v 15.00 hodin v hudebně (učebna 226).

Těší se na Vás D. Brychtová, M. Zachová a S. Veselá.