Výsledky přijímacího řízení 2024

Osmiletý klasický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý španělský obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Čtyřletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Částečné výsledky přijímacího řízení ke dni 3. 5. 2024

Zveřejňujeme částečné výsledky přijímacího řízení, body byly přiděleny na základě vyhlášených kritérií pro daný obor.

79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium
Kritéria přijímacího řízení 

79-41-K/61 Gymnázium – šestileté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělské)
Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 15. 5. 2024. 

Pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku byly odeslány

Vážení rodiče,

dnes (27. 3. 2024) Vám byly zaslány pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, naleznou pozvánky v systému Dipsy. Těm, kteří podali přihlášky papírově nebo formou výpisu (tzv. hybridně), byly pozvánky odeslány e-mailem.

Místo, kde bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním a druhém termínu, nesouvisí se zvoleným pořadím škol na podané přihlášce.

Back to Top