Pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku byly odeslány

Vážení rodiče,

dnes (27. 3. 2024) Vám byly zaslány pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, naleznou pozvánky v systému Dipsy. Těm, kteří podali přihlášky papírově nebo formou výpisu (tzv. hybridně), byly pozvánky odeslány e-mailem.

Místo, kde bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním a druhém termínu, nesouvisí se zvoleným pořadím škol na podané přihlášce.

Back to Top