Prohlášení o přístupnosti

Naším cílem je uveřejňovat informace na webových stránkách školy tak, aby byly tyto informace přístupné každému – bez ohledu na technické prostředky, které pro přístup používá.

Vedle potřeb a požadavků návštěvníků je pro nás důležitým dokumentem zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Informace prezentované v jiných formátech

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, aj. a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC, DOCX a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. Ve většině webových prohlížečích je však již integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů, zejména pak PDF.

Známé nedostatky

Některé informace zveřejňované na těchto webových stránkách před 1. 11. 2019 mohou být zveřejněny multimediálním (netextovým) způsobem bez textové alternativy.

Kontakt v případě problémů

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu info@gyby.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků. V případě potřeby využijte i telefonní kontakt 533 555 100

Back to Top