Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

JAK PODÁVAT PŘIHLÁŠKU K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Tisk

DOKDY? Přihlášky se podávají do 1. března 2017.

KOLIK? Můžete podat dvě přihlášky (dva originály) na dvě různé školy nebo dva různé obory téže školy.

JAK? Osobně v budově gymnázia od 7.15 do 15.00 nebo doporučeně.

CO JE MOŽNÉ PŘILOŽIT K PŘIHLÁŠCE?

  1. doklady (především kopie diplomů) potvrzující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, dle našich kritérií jsou to umístění ve vyšších kolech školních a neškolních soutěží,
  2. doporučení ze školského poradenského zařízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
  3. certifikát dokládající úspěšné vykonání mezinárodní certifikované zkoušky na úrovni B1 a vyšší (může nahradit školní část přijímacích zkoušek),
  4. do přihlášky ke studiu se nevyplňují termíny státní přijímací zkoušky, pouze termín školní části (u oboru se zaměřením na AJ). Termíny školní části jsou 24. 4. nebo 25. 4. 2017.

Na přihlášce není nutno potvrzovat zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání.

Pro další informace (otevírané studijní obory, termíny a místo zkoušek, bližší informace k obsahu testů) si rozklikněte dokumenty v sekci Přijímací řízení / Přijímací řízení 2017.

 

Více informací k přijímacímu řízení naleznete v sekci přijímací řízení 2017.

 

 

 

 

Rozhodnutí ředitelky školy o konání přijímacího řízení

Tisk

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

 

Pro přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 je podle § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon) stanoveno konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, u těchto oborů vzdělání:

Osmileté studium – 79-41-K/81 Gymnázium

Šestileté studium – 79-41-K/61 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)

Šestileté studium – 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělský jazyk a literatura)

Čtyřleté studium – 79-41-K/41 Gymnázium (zaměření na anglický jazyk)

Celý článek...
 

FAQ (často kladené otázky)

Tisk

FAQ (často kladené otázky) aneb Co chcete vědět o přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017

 

Jaké studijní obory pro příští školní rok otevíráte?

Gymnázium 79-41-K/81 (osmileté studium - zaměření na klasické jazyky)

Gymnázium 79-41-K/61 (šestileté studium - zaměření na anglický jazyk)

Dvojjazyčné gymnázium (španělský jazyk a literatura) 79-43-K/61 (šestileté studium)

Gymnázium 79-41-K/41 (čtyřleté studium - zaměření na anglický jazyk)

Celý článek...
 

Nadační fond

Tisk

Nadační fond Klasického a španělského gymnázia si dovoluje opět se připomenout všem rodičům a přátelům školy. Činnost nadačního fondu je neoddělitelně spjata s každodenním životem gymnázia.

Posláním a cílem fondu je podpora širokého spektra aktivit gymnázia, jako je:

-          zabezpečení studijní činnosti;

-          podpora stipendijních a výměnných pobytů studentů;

-          podpora realizace výměnných zájezdů dohodnutých se zahraničními školami;

-          ekonomická podpora nadaných studentů ze sociálně slabších rodin.

Celý článek...
 


Úvodní stránka