Zahájení školního roku 2024/2025

Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2024

 • Nové třídy 1A6, 1Š6 – adaptační kurz GO (sraz 8. 30 parkoviště Vejrostova).
 • Nové třídy 1A4, 1A8 – sraz před budovou školy v 8:00.
 • Ostatní třídy začátek vyučování v 9.00 ve třídách.

Všichni žáci končí výuku v 10.45.
Obědy se pro žáky tento den nevaří.

Slavnostní recepce na španělské ambasádě

Dne 17. června 2024 se vybraní studenti španělské sekce zúčastnili slavnostní recepce na španělské ambasádě, kde jim nová velvyslankyně María Pérez Sánchez-Laulhé a také atašé pro vzdělávání Blanca Admetlla Ribalta předaly diplomy a ceny za skvělá umístění v soutěžích ambasádou v tomto školním roce pořádaných.

Překladatelská soutěž

V květnu se uskutečnila naše již tradiční překladatelská soutěž. Jedná se o překlad beletrie z anglického do českého jazyka, konkrétně o ukázky od současných autorů pro mládež, které ještě nebyly přeloženy. Zájem byl velký, ale nakonec překlad odevzdalo 30 statečných studentů. Hodnotila se jazyková i věcná správnost, stylistika, zachování specifik českého jazyka i pravopis. Děkujeme všem za účast a gratulujeme těm, kteří si vedli nejlépe:

Kategorie A

 1. Gabriela Veselá (2A8)
 2. Nela Ulrichová (1A8)
 3. Sabina Fišová (1A8)

Kategorie B

 1. Nela Bednářová (4A8)
 2. Karolína Miková (4A8)
 3. Alžběta Hájková (4A8)

Kategorie C

 1. Veronika Formánková (3A6)
 2. Magdaléna Perůtková (6A8)
 3. Lucie Lišková (6A8) a Tatiana Zemanová (5A8)

Tým ze třídy 5A6 úspěšně reprezentoval naši školu na akci FAST RUN MUNI 2024

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 se ve venkovních prostorech Univerzitního Kampusu uskutečnil závod žáků středních škol pod názvem FAST RUN MUNI 2024 zaměřený na dovednosti zdravotnických záchranářů. Soutěžilo více než třicet tříčlenných týmů z různých středních škol. Soutěžící absolvovali trasu dlouhou 2 km, na které se setkali se šesti interaktivními stanovišti, …

Ohromující úspěch Anežky Batelkové v ústředním kole Olympiády ve španělském jazyce

Jsme nesmírně hrdí, že můžeme oznámit fantastický úspěch naší studentky Anežky Batelkové, která obdržela 1. místo v kategorii ZŠ/VG I. v ústředním kole Olympiády ve španělském jazyce! Tato soutěž, která se konala 30. května 2024 v Praze, přilákala nejlepší mladé talenty z celé republiky.

Anežčin vynikající výkon a odhodlání ji zaslouženě vynesly na nejvyšší příčku. Její úspěch je důkazem tvrdé práce a vášně pro španělský jazyk. Srdečně jí blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Připojte se k nám v gratulaci Anežce za tento mimořádný úspěch!

Den fascinace rostlinami na MENDELU

Poslední den v květnu studenti třídy 4A6 navštívili Agronomickou fakultu MENDELU, kde v rámci akce Den fascinace rostlinami měli možnost seznámit se s výzkumem prováděným ve zdejších laboratořích i s možnostmi studia na MENDELU. Dále jsme navštívili skleníky a arboretum, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o pěstování a množení orchidejí in vitro.

3. místo v mezinárodním kole středoškolské soutěže Moot Court

17. 5. 2024 se na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci odehrálo finálové kolo, kde náš tým skládající se z Terezy Šarbortové a Kristýny Hoškové (obě ze třídy 5A6) 
získal krásné 3. místo. Gratulujeme.
Děvčata soutěž hodnotila těmito slovy: „Účast jsme si velice užily a myslíme si, že je to skvělá zkušenost do budoucna.“

Zažij Evropu

Na naší škole minulý týden skončila putovní výstava s názvem Zažij Evropu.

Výstava mapuje různé možnosti výjezdů do zahraničí skrze evropské programy a iniciativy, které mohou mladí lidé využívat. Realizátorem projektu je Eurocentrum Brno ve spolupráci se sítí Eurodesk, která výstavu finančně podpořila.

2. kolo přijímacího řízení 2024 (změna)

Pro naplnění kapacity čtyř míst uvolněných přijatými uchazeči, kteří se vzdali práva na přijetí.

Určeno pro žáky 7. tříd, kteří:

 • konali JPZ v prvním kole
 • nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení na žádnou jinou střední školu
 • vzdali se v 1. kole práva na přijetí

Počet přijímaných uchazečů: 4 (dle vyhlášky 422/2023 §19 ods. 5, změna k 24. 5. 2024)
Počet míst pro odvolací řízení: 0

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je možné podat do 24. května 2024 těmito způsoby:

 • prostřednictvím informačního systému www.dipsy.cz;
 • podáním výpisu vytištěného z online systému bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci;
 • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

V druhém kole se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.

Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád) bude možné ve středu 19. června 2024 od 8.00 do 9.00. Upozorňujeme, že v tuto dobu není známo konečné pořadí ani orientační umístění uchazečů na celkové výsledkové listině. Na nahlížení do spisu je nutné se objednat e-mailem (info@gyby.cz) nebo telefonicky (tel. 533 555 106) na sekretariátu školy.

Výsledky 2. kola budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 21. 6. 2024.

Kritéria přijímacího řízení.

Ostatní obory Gymnázia jsou naplněny a nebude pro ně vypsáno 2. kolo.

Brno, 24. května 2024

Oznámení o výsledcích celostátní soutěže v matematické fotografii

S radostí oznamujeme vítězku XVI. ročníku celostátní soutěže v matematické fotografii. Děkujeme všem za účast a zaslání úžasných fotografií, které skvěle propojují matematiku s uměním.

1. místo: Barbora Buryšková
Fotografie: „EL AMOR ENTRE EL ÁLGEBRA Y LA GEOMETRÍA“

Blahopřejeme vítězce a děkujeme všem za účast a podporu.
Těšíme se na další ročník soutěže!

Roberto Calvo Chapado,
Šárka Oškerová

Back to Top