2. kolo přijímacího řízení 2024 (změna)

Pro naplnění kapacity čtyř míst uvolněných přijatými uchazeči, kteří se vzdali práva na přijetí.

Určeno pro žáky 7. tříd, kteří:

  • konali JPZ v prvním kole
  • nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení na žádnou jinou střední školu
  • vzdali se v 1. kole práva na přijetí

Počet přijímaných uchazečů: 4 (dle vyhlášky 422/2023 §19 ods. 5, změna k 24. 5. 2024)
Počet míst pro odvolací řízení: 0

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je možné podat do 24. května 2024 těmito způsoby:

  • prostřednictvím informačního systému www.dipsy.cz;
  • podáním výpisu vytištěného z online systému bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci;
  • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

V druhém kole se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.

Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád) bude možné ve středu 19. června 2024 od 8.00 do 9.00. Upozorňujeme, že v tuto dobu není známo konečné pořadí ani orientační umístění uchazečů na celkové výsledkové listině. Na nahlížení do spisu je nutné se objednat e-mailem (info@gyby.cz) nebo telefonicky (tel. 533 555 106) na sekretariátu školy.

Výsledky 2. kola budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 21. 6. 2024.

Kritéria přijímacího řízení.

Ostatní obory Gymnázia jsou naplněny a nebude pro ně vypsáno 2. kolo.

Brno, 24. května 2024

Ohromující úspěch Anežky Batelkové v ústředním kole Olympiády ve španělském jazyce

Jsme nesmírně hrdí, že můžeme oznámit fantastický úspěch naší studentky Anežky Batelkové, která obdržela 1. místo v kategorii ZŠ/VG I. v ústředním kole Olympiády ve španělském jazyce! Tato soutěž, která se konala 30. května 2024 v Praze, přilákala nejlepší mladé talenty z celé republiky.

Anežčin vynikající výkon a odhodlání ji zaslouženě vynesly na nejvyšší příčku. Její úspěch je důkazem tvrdé práce a vášně pro španělský jazyk. Srdečně jí blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Připojte se k nám v gratulaci Anežce za tento mimořádný úspěch!

Den fascinace rostlinami na MENDELU

Poslední den v květnu studenti třídy 4A6 navštívili Agronomickou fakultu MENDELU, kde v rámci akce Den fascinace rostlinami měli možnost seznámit se s výzkumem prováděným ve zdejších laboratořích i s možnostmi studia na MENDELU. Dále jsme navštívili skleníky a arboretum, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o pěstování a množení orchidejí in vitro.

3. místo v mezinárodním kole středoškolské soutěže Moot Court

17. 5. 2024 se na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci odehrálo finálové kolo, kde náš tým skládající se z Terezy Šarbortové a Kristýny Hoškové (obě ze třídy 5A6) 
získal krásné 3. místo. Gratulujeme.
Děvčata soutěž hodnotila těmito slovy: „Účast jsme si velice užily a myslíme si, že je to skvělá zkušenost do budoucna.“

Zažij Evropu

Na naší škole minulý týden skončila putovní výstava s názvem Zažij Evropu.

Výstava mapuje různé možnosti výjezdů do zahraničí skrze evropské programy a iniciativy, které mohou mladí lidé využívat. Realizátorem projektu je Eurocentrum Brno ve spolupráci se sítí Eurodesk, která výstavu finančně podpořila.

Oznámení o výsledcích celostátní soutěže v matematické fotografii

S radostí oznamujeme vítězku XVI. ročníku celostátní soutěže v matematické fotografii. Děkujeme všem za účast a zaslání úžasných fotografií, které skvěle propojují matematiku s uměním.

1. místo: Barbora Buryšková
Fotografie: „EL AMOR ENTRE EL ÁLGEBRA Y LA GEOMETRÍA“

Blahopřejeme vítězce a děkujeme všem za účast a podporu.
Těšíme se na další ročník soutěže!

Roberto Calvo Chapado,
Šárka Oškerová

Němčináři na exkurzi

Němčináři se vydali v letošním školním roce za poznáním známého rakouského města Salcburku i malebného zámku s vodními hrátkami Hellbrunn. Následně jsme věnovali pozornost německému Mnichovu. Navštívili jsme známé Deutsches Museum, neminuli jsme ani Allianz Arenu, domovský stadion mnichovského Bayernu. Také jsme zavítali do muzea BMW a prošli jsme si …

Výsledky přijímacího řízení 2024

Osmiletý klasický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý španělský obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Čtyřletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Letos naše studentky opět slavily úspěch

Dne 26. dubna se již tradičně konal Mezinárodního SŠ Moot Court, kde studenti simulují zasedání Evropského soudu pro lidská práva.

Celkové 2. místo obsadily Kristýna Hošková a Tereza Šarbortová (obě 5A6). Děvčatům gratulujeme k postupu do mezinárodního kola.
Na 3. místě skončil tým Vanessy Charvátové (3Š6) a Dominiky Lochmanové (5A6)
Za reprezentaci školy děkujeme také Hance Radové a Míše Douškové (obě 5A6).

Nabídka účasti na školním miniveletrhu zahraničních mobilit

Naše škola připravuje pro své žáky a studenty školní miniveletrh, na kterém by se mohli oni i jejich rodiče seznámit s nabídkou především krátkodobých individuálních studijních pobytů v zahraničí. Předpokládaný termín konání je 4. 6. 2024 odpoledne, a to před zahájením hovorových hodin pro rodiče a v průběhu jejich konání. …

Částečné výsledky přijímacího řízení ke dni 3. 5. 2024

Zveřejňujeme částečné výsledky přijímacího řízení, body byly přiděleny na základě vyhlášených kritérií pro daný obor.

79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium
Kritéria přijímacího řízení 

79-41-K/61 Gymnázium – šestileté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělské)
Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 15. 5. 2024. 

Back to Top