Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Základní informace o školním psychologovi

Tisk

Vážení studenti, rodiče i učitelé,

jmenuji se Viola Pirová a od září 2017 působím na Klasickém a španělském gymnáziu Brno-Bystrc jako školní psycholog. Touto cestou bych se Vám ráda představila a informovala Vás o náplni své práce na této škole.

Úkolem školního psychologa je spolu s metodikem prevence, výchovným poradcem i speciálním pedagogem vytvořit program poskytování pedagogicko-psychologických služeb a program primární prevence. K naplnění tohoto cíle je nezbytná komunikace psychologa s vedením školy,  pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci.

Školní psycholog je součástí školy a školního poradenského pracoviště, což umožňuje poskytnutí okamžité a přímé pomoci, při své práci využívá znalosti prostředí a atmosféry školy, je snadno dosažitelný a vždy nablízku žákům, jejich rodičům i učitelům.

Školní psycholog poskytuje samostatnou poradenskou službu, která není přímou součástí vzdělávací  činnosti školy,
a je vázán mlčenlivostí
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Celý článek...
 

Nadační fond

Tisk

Nadační fond Klasického a španělského gymnázia si dovoluje opět se připomenout všem rodičům a přátelům školy. Činnost nadačního fondu je neoddělitelně spjata s každodenním životem gymnázia.

Posláním a cílem fondu je podpora širokého spektra aktivit gymnázia, jako je:

-          zabezpečení studijní činnosti;

-          podpora stipendijních a výměnných pobytů studentů;

-          podpora realizace výměnných zájezdů dohodnutých se zahraničními školami;

-          ekonomická podpora nadaných studentů ze sociálně slabších rodin.

Celý článek...
 


Úvodní stránka