2. kolo přijímacího řízení 2024 (změna)

Pro naplnění kapacity čtyř míst uvolněných přijatými uchazeči, kteří se vzdali práva na přijetí.

Určeno pro žáky 7. tříd, kteří:

  • konali JPZ v prvním kole
  • nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení na žádnou jinou střední školu
  • vzdali se v 1. kole práva na přijetí

Počet přijímaných uchazečů: 4 (dle vyhlášky 422/2023 §19 ods. 5, změna k 24. 5. 2024)
Počet míst pro odvolací řízení: 0

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je možné podat do 24. května 2024 těmito způsoby:

  • prostřednictvím informačního systému www.dipsy.cz;
  • podáním výpisu vytištěného z online systému bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci;
  • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

V druhém kole se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.

Výsledky 2. kola budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 21. 6. 2024.

Kritéria přijímacího řízení.

Ostatní obory Gymnázia jsou naplněny a nebude pro ně vypsáno 2. kolo.

Brno, 24. května 2024

Výsledky přijímacího řízení 2024

Osmiletý klasický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý španělský obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Čtyřletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Oznámení o výsledcích celostátní soutěže v matematické fotografii

S radostí oznamujeme vítězku XVI. ročníku celostátní soutěže v matematické fotografii. Děkujeme všem za účast a zaslání úžasných fotografií, které skvěle propojují matematiku s uměním.

1. místo: Barbora Buryšková
Fotografie: „EL AMOR ENTRE EL ÁLGEBRA Y LA GEOMETRÍA“

Blahopřejeme vítězce a děkujeme všem za účast a podporu.
Těšíme se na další ročník soutěže!

Roberto Calvo Chapado,
Šárka Oškerová

Němčináři na exkurzi

Němčináři se vydali v letošním školním roce za poznáním známého rakouského města Salcburku i malebného zámku s vodními hrátkami Hellbrunn. Následně jsme věnovali pozornost německému Mnichovu. Navštívili jsme známé Deutsches Museum, neminuli jsme ani Allianz Arenu, domovský stadion mnichovského Bayernu. Také jsme zavítali do muzea BMW a prošli jsme si …

Letos naše studentky opět slavily úspěch

Dne 26. dubna se již tradičně konal Mezinárodního SŠ Moot Court, kde studenti simulují zasedání Evropského soudu pro lidská práva.

Celkové 2. místo obsadily Kristýna Hošková a Tereza Šarbortová (obě 5A6). Děvčatům gratulujeme k postupu do mezinárodního kola.
Na 3. místě skončil tým Vanessy Charvátové (3Š6) a Dominiky Lochmanové (5A6)
Za reprezentaci školy děkujeme také Hance Radové a Míše Douškové (obě 5A6).

Nabídka účasti na školním miniveletrhu zahraničních mobilit

Naše škola připravuje pro své žáky a studenty školní miniveletrh, na kterém by se mohli oni i jejich rodiče seznámit s nabídkou především krátkodobých individuálních studijních pobytů v zahraničí. Předpokládaný termín konání je 4. 6. 2024 odpoledne, a to před zahájením hovorových hodin pro rodiče a v průběhu jejich konání. …

Částečné výsledky přijímacího řízení ke dni 3. 5. 2024

Zveřejňujeme částečné výsledky přijímacího řízení, body byly přiděleny na základě vyhlášených kritérií pro daný obor.

79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium
Kritéria přijímacího řízení 

79-41-K/61 Gymnázium – šestileté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělské)
Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 15. 5. 2024. 

Moderní dějiny s 2A6

Den před začátkem velikonočních prázdnin jsme se třídou 2A6 navštívili naše hlavní město. Nekompromisnost totality nám přiblížila výstava Národního muzea o 50. letech v ČSR, po níž jsme pokračovali do krypty, kde za 2. světové války hrdinně bojovali českoslovenští parašutisté, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.

Na skok v Karlsruhe

Díky návštěvě studentky Johanny Stöller jsme měli úžasnou příležitost zavítat virtuálně do spolkové země Baden-Württemberg. Zajímavosti o městě Karlsruhe, zdejším školství i samotném gymnáziu, na kterém studuje, nám povyprávěla v hodinách německého jazyka. Dostali jsem odpověď i na naše zvídavé otázky, které jsme v průběhu setkání položili.

Pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku byly odeslány

Vážení rodiče,

dnes (27. 3. 2024) Vám byly zaslány pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, naleznou pozvánky v systému Dipsy. Těm, kteří podali přihlášky papírově nebo formou výpisu (tzv. hybridně), byly pozvánky odeslány e-mailem.

Místo, kde bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním a druhém termínu, nesouvisí se zvoleným pořadím škol na podané přihlášce.

Back to Top