2. kolo přijímacího řízení 2024 (změna)

Pro naplnění kapacity čtyř míst uvolněných přijatými uchazeči, kteří se vzdali práva na přijetí.

Určeno pro žáky 7. tříd, kteří:

  • konali JPZ v prvním kole
  • nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení na žádnou jinou střední školu
  • vzdali se v 1. kole práva na přijetí

Počet přijímaných uchazečů: 4 (dle vyhlášky 422/2023 §19 ods. 5, změna k 24. 5. 2024)
Počet míst pro odvolací řízení: 0

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je možné podat do 24. května 2024 těmito způsoby:

  • prostřednictvím informačního systému www.dipsy.cz;
  • podáním výpisu vytištěného z online systému bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci;
  • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

V druhém kole se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.

Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád) bude možné ve středu 19. června 2024 od 8.00 do 9.00. Upozorňujeme, že v tuto dobu není známo konečné pořadí ani orientační umístění uchazečů na celkové výsledkové listině. Na nahlížení do spisu je nutné se objednat e-mailem (info@gyby.cz) nebo telefonicky (tel. 533 555 106) na sekretariátu školy.

Výsledky 2. kola budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 21. 6. 2024.

Kritéria přijímacího řízení.

Ostatní obory Gymnázia jsou naplněny a nebude pro ně vypsáno 2. kolo.

Brno, 24. května 2024

Výsledky přijímacího řízení 2024

Osmiletý klasický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Šestiletý španělský obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Čtyřletý anglický obor

Výsledková listina – seřazeno podle bodového hodnocení (PDF)

Částečné výsledky přijímacího řízení ke dni 3. 5. 2024

Zveřejňujeme částečné výsledky přijímacího řízení, body byly přiděleny na základě vyhlášených kritérií pro daný obor.

79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium
Kritéria přijímacího řízení 

79-41-K/61 Gymnázium – šestileté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (španělské)
Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium zaměření na AJ 
Kritéria přijímacího řízení

Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 15. 5. 2024. 

Pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku byly odeslány

Vážení rodiče,

dnes (27. 3. 2024) Vám byly zaslány pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, naleznou pozvánky v systému Dipsy. Těm, kteří podali přihlášky papírově nebo formou výpisu (tzv. hybridně), byly pozvánky odeslány e-mailem.

Místo, kde bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním a druhém termínu, nesouvisí se zvoleným pořadím škol na podané přihlášce.

Back to Top