Informace pro rodiče přijatých uchazečů

Dne 17. 5. 2024 Vám byla prostřednictvím systému dipsy.cz (zaručená komunikace) rozeslána pozvánka na třídní schůzky.
Rodičům uchazečů, kteří podali přihlášku papírovou  formou, byla informace odeslána e-mailem.

Back to Top