2. kolo přijímacího řízení 2024 (změna)

Pro naplnění kapacity čtyř míst uvolněných přijatými uchazeči, kteří se vzdali práva na přijetí.

Určeno pro žáky 7. tříd, kteří:

  • konali JPZ v prvním kole
  • nebyli přijati v 1. kole přijímacího řízení na žádnou jinou střední školu
  • vzdali se v 1. kole práva na přijetí

Počet přijímaných uchazečů: 4 (dle vyhlášky 422/2023 §19 ods. 5, změna k 24. 5. 2024)
Počet míst pro odvolací řízení: 0

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení je možné podat do 24. května 2024 těmito způsoby:

  • prostřednictvím informačního systému www.dipsy.cz;
  • podáním výpisu vytištěného z online systému bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci;
  • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

V druhém kole se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale výsledek z prvního kola se povinně zohledňuje.

Nahlížení do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád) bude možné ve středu 19. června 2024 od 8.00 do 9.00. Upozorňujeme, že v tuto dobu není známo konečné pořadí ani orientační umístění uchazečů na celkové výsledkové listině. Na nahlížení do spisu je nutné se objednat e-mailem (info@gyby.cz) nebo telefonicky (tel. 533 555 106) na sekretariátu školy.

Výsledky 2. kola budou zveřejněny v systému DIPSY a na webových stránkách školy 21. 6. 2024.

Kritéria přijímacího řízení.

Ostatní obory Gymnázia jsou naplněny a nebude pro ně vypsáno 2. kolo.

Brno, 24. května 2024

Back to Top