Organizace školního roku 2023/2024

Plán pedagogických rad:
7. 11. 2023
30. 1. 2024
26. 3. 2024
21. 6. 2024
Den otevřených dveří:
13. 1. 2024      doba bude upřesněna
30. 1. 2024      16.00–18.00 hodin
Plán třídních schůzek:
7 11. 2023       16.30–18.00 hodin
26. 3. 2024      16.30–18.00 hodin
Plán konzultačních hodin:
9. 1. 2024        16.30–18.00 hodin
4. 6. 2024        16.30–18.00 hodin
Nahlášení neprospěchu a zvýšených absencí:

5. 1. 2024           I. pololetí
3. 6. 2024          II. pololetí
Uzavření klasifikace:
26. 1. 2024        I. pololetí
20. 6. 2024        II. pololetí
Vydání vysvědčení:
31. 1. 2024        I. pololetí
28. 6. 2024        II. pololetí

Ředitelské volno:

29. 9. 2023

v době přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky

jednotná PZ

12. a 15. 4. 2024      čtyřleté obory

16. a 17. 4. 2024     šestileté a osmileté obory

Maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části MZ     2. – 7. 5. 2024 (přesný harmonogram bude upřesněn MŠMT do  15. 1. 2024)

Písemné práce profilové části MZ       3. – 9. 4. 2024

Ústní zkoušky profilové části MZ       20. – 31. 5. 2024

Harmonogram prázdnin

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023

Státem uznaný svátek 28. 9. 2023
Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
výuka od 3. 1. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024 (pátek)
Jarní prázdniny 5. 2. – 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024 (čtvrtek)
Státem uznaný svátek 29. 3. 2024 Velký pátek
1. 4. 2024 Velikonoční pondělí
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2024

 

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Back to Top