Organizace školního roku 2021/2022

Plán pedagogických rad:
9. 11. 2021
25. 1. 2022
29. 3. 2022
24. 6. 2022
Den otevřených dveří:
7. 12. 2021       16.00–18.00 hodin
18. 1. 2022       16.00–18.00 hodin
Plán třídních schůzek:
9. 11. 2021       16.30–18.00 hodin
29. 3. 2022       16.30–18.00 hodin
Plán konzultačních hodin:
11. 1. 2022        16.30–18.00 hodin
7. 6. 2022          16.30–18.00 hodin
Nahlášení neprospěchu:
7. 1. 2022        I. pololetí
3. 6. 2022        II. pololetí
Uzavření klasifikace:
24. 1. 2022        I. pololetí
22. 6. 2022        II. pololetí
Vydání vysvědčení:
31. 1. 2022        I. pololetí
30. 6. 2022        II. pololetí pro nematuritní ročníky

Ředitelské volno:

27. 9. 2021

Veletrh SŠ
3. 12. – 4. 12. 2021, v areálu Veletrhy Brno
Gaudeamus
23. 11. – 26. 11. 2021

Přijímací zkoušky

bude upřesněno

Harmonogram prázdnin

Organizace školního roku 2021/2022  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 5214/2020-3

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2021.

Státem uznaný svátek 28. 9. 2021
Podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
výuka od 3. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 (pátek)
Jarní prázdniny 7. 3. – 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022 (čtvrtek)
Státem uznaný svátek 15. 4. 2022 Velký pátek
18. 4. 2022 Velikonoční pondělí
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022.