Organizace školního roku 2018/2019

Plán pedagogických rad:
13. 11. 2018
29. 1. 2019 (úterý)
9. 4. 2019
21. 6. 2019 (pátek)
Den otevřených dveří:
27. 11. 2018       16.00–18.00 hodin
15. 1. 2019         16.00–18.00 hodin
Plán třídních schůzek:
13. 11. 2018       16.30–18.00 hodin
9. 4. 2019       16.30–18.00 hodin
Plán konzultačních hodin:
8. 1. 2019        16.30–18.00 hodin
4. 6. 2019        16.30–18.00 hodin
Nahlášení neprospěchu:
7. 1. 2019        I. pololetí
3. 6. 2019        II. pololetí
Uzavření klasifikace:
25. 1. 2019        I. pololetí
20. 6. 2019        II. pololetí
Vydání vysvědčení:
31. 1. 2019        I. pololetí
28. 6. 2019        II. pololetí pro nematuritní ročníky

Veletrh SŠ
23. 11. – 24. 11. 2018, v areálu Veletrhy Brno
Gaudeamus
23. 10. – 26. 10. 2018

Přijímací zkoušky

bude upřesněno

Harmonogram prázdnin

Organizace školního roku 2018/2019  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 12165/2016-1

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.

Státem uznaný svátek 28. 9. 2018 (pátek)
Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2018 (pondělí a úterý)
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (sobota – středa)
výuka od 3. 1. 2018 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019 (pátek)
Jarní prázdniny 11. 2. – 17. 2 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 (čtvrtek)
Státem uznaný svátek 19. 4. 2019 Velký pátek
22. 4. 2018 Velikonoční pondělí
Státem uznaný svátek 1. 5. 2018 (středa)
8. 5. 2018 (středa)
Hlavní prázdniny 1. 7. – 30. 8. 2019

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Back to Top