TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. 11. 2021

Třídní schůzky se konají v úterý 9. 11. 2021 od 16.30 hodin v kmenových učebnách tříd, rozpis umístění jednotlivých vyučujících v učebnách a kabinetech bude vyvěšen v prostorách školy.

Žádáme všechny rodiče, aby dbali platných hygienických nařízení a po celou dobu pobytu v budově školy měli nasazené prostředky ochrany dýchacích cest.

Vzhledem k nutnosti dezinfekce a přípravě prostor školy na výuku ve středu 10. 11. 2021 budou třídní schůzky ukončeny v 18.00 hodin.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Back to Top