Exkurze Římané na našem území

Den 13.10. se dvě třídy (3A8 a 4A8) zúčastnily v rámci výuky latiny exkurze Římané, Keltové a Germáni na našem území, která se konala  na zámku  v Mikulově.

 V rámci mezipředmětových vztahů navštívila třída 4A8 ještě židovský hřbitov a třída 3a8 jeskyni Na Turoldu.

 Exkurze všechny žáky zaujala, o čemž svědčí fotografie.

 PhDr. Vladimíra MARKová, vedoucí exkurze

Back to Top