Anatomický ústav LF MU

Studenti seminářů biologie měli možnost 26. 10. 2021 navštívit Anatomické muzeum prof. Karla Žlábka. Ve vitrínách muzea zhlédli přes 600 zajímavých exponátů. Zaujaly je skelety plodů, korozivní preparáty cévního zásobení jater, ledvin a plic, plíce vysušené horkým výduchem, lidské srdce, hemisféry mozku i kostra moravského obra Drásala. Průvodci v muzeu, absolventi gymnázia, kteří studují na Lékařské fakultě, studentům odpověděli a řadu otázek týkajících se přijímacího řízení i studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.