Bohatství Země 2021/2022

Studenti 7A8 Štěpán Kysela, Elen Mozgvová, Eliška Rákosová, Tereza Skoupilová, Viktorie Strmisková a studenti 5Š6 Jana Gruntová, Adam Novák, Veronika El Ghannam, Barbora Zdražilová budou naše gymnázium v letošním roce reprezentovat v multioborové soutěži Bohatství Země, pořádané Ústavem geologických věd PřF a Katedrou financí ESF MU.

Ve dnech 13. – 14. 10. 2021 se zúčastnili dvoudenního workshopu, na kterém získali základní informace ke geologické i ekonomické části soutěže, měli možnost navštívit v Radvanicích důl Bohumír a byli seznámeni s rekultivací v místě těžby. Úkolem obou týmů je nezávisle vypracovat studii těžby ložiska mědi a stříbra typu „kupferschiefer“.