Provozní řád školní jídelny platný od 16. 9. 2019

Provozní řád školní jídelny

při Gymnáziu Brno-Bystrc, příspěvkové organizaci, Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc

Ve školní jídelně se stravují studenti a zaměstnanci Gymnázia Brno-Bystrc a cizí strávníci v rámci doplňkové činnosti školy.

Školní stravování se řídí Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovených v příloze Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny se řídí dále Vyhláškou č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů a platnými evropskými a vnitrostátními hygienickými předpisy.

Výdej obědů

pro cizí strávníky 11.00–11.30 h
pro studenty a zaměstnance 11.40–13.30 h

Případné změny jsou dostatečně předem zveřejněny.

Na dotovaný oběd mají studenti dle § 119 Školského zákona nárok v době jejich pobytu ve škole, do jídlonosičů lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci strávníka. Na další dny nepřítomnosti ve škole je nutné obědy včas odhlásit nebo zakoupit oběd za plnou cenu cizího strávníka. Odhlašování obědů lze provést osobně u okénka výdeje, telefonicky do 13 hodin na č. 533 555 114 nebo 115 předcházejícího dne nebo internetem 48 hodin předem. Přihlášení obědů po nemoci je možné provést na příští den do 13 hodin pouze však na oběd č. 1. Nevyzvednuté přihlášené obědy propadají bez náhrady. Odhlášky obědů i na akce pořádané školou si zařizuje strávník sám.

Způsob úhrady stravného: hotově poslední varný den v měsíci v době výdeje obědů, nebo bezhotovostně do 20. dne předcházejícího měsíce. Od připsání platby na účet je strávník již následující den přihlášen ke stravování na jídlo č. 1. Na snímači před jídelnou nebo internetem si může změnit druh jídla nejméně však 48 hodin předem. Při opožděné platbě, pokud je na účtu přeplatek, si může strávník jídlo přihlásit sám.

Čip sloužící i identifikaci strávníka obdrží strávníci od třídních profesorů za poplatek 65 Kč.

Při ztrátě čipu je nový vydán informatikem p. Trněným a pak je nutná registrace čipu v jídelně.

Při první platbě stravného HOTOVĚ v kanceláři jídelny je strávníkům sdělen variabilní symbol k platbám stravného bezhotovostně. Tento symbol je NUTNO při platbě uvádět, aby platba byla správně zařazena. Číslo účtu školní jídelny je 27-8696630217/0100.

Přeplatky za odhlášené obědy jsou začátkem července vráceny zpět na účet. Přeplatky do 100 Kč se převádějí na další školní rok.

Strávníci jsou do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí 1. 9. – 31. 8.

Internetové objednávání je možné po nahlášení emailové adresy strávníka ve školní jídelně, zde mu bude přiděleno vstupní identifikační číslo a pak na adrese www.strava.cz může pracovat se svými objednávkami stravy.

Školní jídelna poskytuje vaření bezlepkové diety – pouze na základě lékařského doporučení.

V Brně 16. 9. 2019

Back to Top