Přírodovědný kroužek

Vážení rodiče, milí studenti,

v letošním školním roce bude opět pracovat kroužek pro žáky našeho gymnázia – Přírodovědný kroužek GYBY, který má charakter badatelského klubu.

Těšíme se na studenty, kteří mají zájem o přírodní vědy. Budeme pozorovat a poznávat rostliny a živočichy, budeme pracovat s novými školními mikroskopy. Plánujeme zajímavé experimenty ve školní laboratoři i vycházky do přírody. Chystáme také různé hry a soutěže.

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 15:00 do 16:30. Začínáme v pondělí 16. září 2019.

Zájemci se mohou přihlásit v kabinetu biologie 324.

Kroužek povedou Mgr. Kamila Hudcová a Mgr. Dagmar Šašinková.

Back to Top