Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na první třídní schůzku, která se bude konat v pondělí 25. června 2018 v 16:30 hodin v budově školy, na které budete seznámeni s třídním učitelem a s organizací začátku školního roku 2018/2019. Srdečně zdraví Mgr. Ivana Shorná ředitelka školy

Nabídka prohlídky budovy školy

Časová vytíženost, sněhová kalamita v den konání druhého dne otevřených dveří… Ne všem zájemcům se podařilo využít oficiálních dnů otevřených dveří. Protože se tážete, zda bude ještě nějaká možnost si školu prohlédnout, nabízíme prohlídku v pondělí 26. 2. 2018 v 16.00. Sraz bude v tuto dobu na vrátnici, poté bude  budova opět uzamčena …

Rozhodnutí ředitelky školy o přijímacím řízení v roce 2018

Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 je podle § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon) stanoveno konání jednotné přijímací zkoušky z českého jaz…

Termíny pro uchazeče o studium od šk. roku 2018/2019

Přijímací zkoušky
1. termín:
12. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání – jednotná přijímací zkouška
13. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – jednotná přijímací zkouška
2. termín:
16. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání – jednotná přijímací zkouška
17. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – jednotná přijímací zkouška
18. 4. a 19. 4. 2018 – školní přijímací zkoušky

Back to Top