Termíny pro uchazeče o studium od šk. roku 2018/2019

Den otevřených dveří:

28. 11. 2017       16.00–18.00 hodin
16. 01. 2018       16.00–18.00 hodin

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška

(matematika a její aplikace + český jazyk a literatura)

1. termín:
12. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
13. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:
16. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání
17. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

náhradní termín – 1. termín
10. 5. 2018 – pro všechny obory 

náhradní termín – 2. termín
11. 5. 2018 – pro všechny obory 

Školní přijímací zkouška

(anglický jazyk)

1. termín
18. 4. 2018 – pro čtyřletý a šestiletý obor se zaměřením na anglický jazyk 

2. termín
19. 4. 2018 – pro čtyřletý a šestiletý obor se zaměřením na anglický jazyk

Náhradní termín
Dle dohody – nejpozději do jednoho měsíce

 

Veletrh SŠ 24. 11.–25. 11. 2017, pavilon G1 v areálu Veletrhy Brno
Gaudeamus 31. 10.–3. 11. 2017