Distanční výuka

Podle mimořádného opatření KHS Jihomoravského kraje je od 5. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků vyššího gymnázia ve školách. Proto od pondělí 5. 10. do 18. 10. 2020 přecházejí všechny třídy vyššího gymnázia na distanční výuku. 
Podrobnosti byly žákům zaslány emailem.

Back to Top