Už víte, koho budete volit v senátních volbách?

Ještě nemají ani volební právo, ale politika je zajímá natolik, že vytvořili web, který může lidem usnadnit výběr kandidáta do Senátu Parlamentu ČR. Studenti našeho gymnázia Max Onderka a Vojtěch Hlavenka (z předmaturitního ročníku anglické větve) spustili v těchto dnech projekt Názory politiků, který na webu přehledně představuje kandidující osobnosti i s jejich názory na jedenáct aktuálních politických témat. Oslovili všechny kandidáty, podařilo se jim shromáždit odpovědi 120 z nich a další stále přibývají.

Na webu projektu (https://www.nazorypolitiku.cz) pak naleznete volebního rádce: můžete odpovědět na stejné otázky, které byly položeny kandidátům, a tak zjistit, který kandidát je Vám názorově nejblíže. Najdete zde také jejich profily s medailony. Kandidáti mohou mít k odpovědím i doplňující komentář. Na stránce můžete najít také grafy vyjadřující názorovou rozpolcenost či sjednocenost kandidátů jednotlivých stran.

Více informací na webu: https://www.nazorypolitiku.cz

Back to Top