3Š6 a Instituto Cervantes Praga

Ve středu 27. listopadu 2019 navštívili studenti třídy 3Š6 v Praze Instituto Cervantes, vzdělávací a kulturní centrum zřízené Španělským státem v roce 1991 s cílem šířit, vyučovat a propagovat kulturu Španělska a španělsky mluvících zemí. Vedoucí studijního oddělení prof. Javier Francisco López nám formou interaktivní přednášky představil nabídku vzdělávacích kurzů a možnosti získání mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů DELE. Mgr. Petra Skládalová seznámila naše studenty s kulturními aktivitami Institutu, nedílnou součástí byla rovněž prohlídka knihovny Carlose Fuentese, kterou vedla charismatická knihovnice doña Teresa Izquierdo Revilla. Závěr pražské exkurze byl věnován návštěvě Centra současného umění DOX, workshopu projektu „Datamaze: Datový stín“ a výstavě významného českého malíře a ilustrátora Petra Síse.

IMG_20191127_155140

Obrázek 1 z 4

Back to Top