5A8 v Třebíči

Ve středu 6. 6. 2018 jsme jeli vlakem do Třebíče poznat další historicky významné místo naší země. První památkou, kterou jsme navštívili, byla bazilika sv. Prokopa a její krypta. Tato románsko-gotická katedrála je dokonce zapsána na seznamu UNESCO a pyšní se druhou nejstarší freskovou výmalbou v ČR. Poté jsme šli na prohlídku Zadní synagogy, která, jak jsme se dozvěděli, byla postavena v 17. století a ve 20. století byla postupně devastována. Přímo z dnes již zrekonstruované synagogy jsme se dostali do domu Seligmanna Bauera, kde jsme měli možnost nahlédnout do židovské domácnosti. Koho ještě nebolely nohy, mohl samostatně prozkoumat město a poté jsme se všichni společně podívali na židovský hřbitov a vyhlídku T. G. Masaryka. Krásným pohledem na řeku Jihlavu, na uličky židovského ghetta i současnou výstavbu jsme se s Třebíčí rozloučili.

Text: Darja Pelechová, 5A8

Foto: Vojtěch Lžičař, 5A8

Back to Top