Antická Itálie 2019

středa 27. 3. 2019 – úterý 2. 4. 2019

Jako každoročně organizují latinářky exkurzi po antických památkách v Itálii, určenou především klasické větvi (4A8), ale připojit se mohou také zájemci ze tříd 2A6, 2Š6 a 1A4, ev. další milovníci antiky. Letos kromě Říma, Pompejí, Herculanea atd. jsme do exkurze znovu zařadily návštěvu Verony, rodiště římského básníka Catulla, a podíváme se i do chrámového komplexu PAESTUM na jihu Itálie (viz program).

 

Podrobnější informace, ev. odpovědi na případné otázky, budou poskytnuty profesorkami latinářkami na rodičovských schůzkách 13. 11. 2018 v 16.30 v učebně  316.

 

PhDr. Vladimíra Marková, vedoucí exkurze

Back to Top