Antická Itálie

ANTICKÁ ITÁLIE

sobota 21. 4. 2018 – pátek 27.4., ev. sobota 8. 4. 2018

 

Jako každoročně organizují latinářky exkurzi po antických památkách v Itálii, určenou především klasické větvi (4A8), ale připojit se mohou také zájemci ze tříd 2A6, 2Š6 a 1A4, ev. další milovníci antiky. Letos kromě Říma, Pompejí, Herculanea atd. jsme do exkurze znovu zařadily návštěvu Verony, rodiště římského básníka Catulla, a podíváme se i do chrámového komplexu PAESTUM na jihu Itálie (viz program).

 

Podrobnější informace, ev. odpovědi na případné otázky, budou poskytnuty profesorkami latinářkami na rodičovských schůzkách 21. 11. 2017 v 16.15 v učebně  302.

 

PhDr. Vladimíra Marková, vedoucí exkurze

Back to Top