Bohatství Země

Bohatství Země
Ve dnech 27. a 28. 3. 2017 proběhlo v prostorách Kaprálova mlýna nedaleko Ochozu u Brna finále ekonomicko-geologické soutěže Bohatství Země organizované Ústavem geologických věd, Katedrou financí, Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Naše gymnázium reprezentoval tým studentů septimy KLASICI: Jana Čermáková, Veronika Lokajová, Hana Smejkalová, Šimon Mareček a Štěpán Vondráček.
Tým studentů představoval těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nacházejí zajímavé obsahy platiny, niobu a tantalu. Jejich úkolem bylo vypočítat zásoby jednotlivých surovin na ložisku, zhodnotit možné scénáře těžby a zpracování suroviny z ekonomické stránky. Ve své práci, která byla odbornou porotou vysoce hodnocena, diskutovali také legislativní, environmentální i sociální aspekty a dopady, vyplývající ze záměru zahájení těžby.
Vybojovali nádherné 2. místo a možnost b ýt přijati na Přírodovědeckou fakultu MU na obor geologie a Ekonomicko-správní fakultu MU bez přijímacích zkoušek.
Gratulujeme!
Více informací na https://www.facebook.com/groups/1829441240625282/?fref=ts