Budeme Světovou školou?

My, studenti 6A8 jsme se pod vedením prof. G. Těšákové zapojili do projektu, jehož cílem je pro naše gymnázium, a tedy i pro Vás, získat titul „Světová škola“. Myslíte, že se nám to společně podaří?

 

NAŠE VIZITKA

KDO JSME?

Jsme studenti Klasického a španělského gymnázia v Brně- Bystrci a studujeme již šestým rokem na osmileté klasické větvi. Naše škola nám přináší všeobecný rozhled a možnost porozumět okolnímu světu. Studium rozličných oborů nás velmi baví.

PROČ SE CHCEME UCHÁZET O  TITUL SVĚTOVÁ ŠKOLA?

Svět nám není lhostejný, a proto bychom rádi přispěli k jeho zlepšení našimi inovativními myšlenkami, které by mohly mnohé změnit. Prostřednictvím tohoto projektu máme možnost zapojit kreativní myšlení a podílet se na řešení závažných problémů, které se týkají nás všech.

Myslíme si, že aktivní přístup mladé generace a snaha o zlepšení okolního světa je v dnešní době velmi žádoucí.

Očekáváme, že se nám podaří zrealizovat náš projekt a posuneme společnost zase o krok dál.

 

NAŠE možné projekty: