Cena Praemium Bohemiae pro Jana Obořila

V úterý 4. 12. 2018 proběhlo na zámku Sychrov předávání cen Praemium Bohemiae, které Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji uděluje každoročně osobnostem, jež se významným způsobem podílejí na rozvoji vědění v celé České republice.

Laureáty této ceny se stávají i středoškolští studenti – medailisté z mezinárodních olympiád v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, astronomii a astrofyzice.

Jsme velmi hrdí na našeho studenta Jana Obořila ze třídy 7A8, který byl oceněn za své úspěchy v mezinárodních soutěžích – zlatá medaile na mezinárodní chemické olympiádě IChO 2018 a zlatá medaile na Evropské přírodovědné soutěži EUSO 2018.

Srdečně blahopřejeme.

Krátkou reportáž České televize najdete zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000141204-udalosti-v-regionech/obsah/661280-dvacet-studentu-dnes-na-zamku-v-sychrove-na-liberecku-dostalo-oceneni-praemium-bohemiae

Back to Top