Česká lingvistická olympiáda

Po tříleté přestávce jsme se znovu zapojili do České lingvistické olympiády. Přihlášení studenti ze septimy luštili názvy indických měst v sundském písmu, zapisovali číslovky v gávrijštině a překládali z abcházštiny či lugandštiny. Využít mohli rovněž svých znalostí starořečtiny, hlavně však prokázali, že s jazyky to „prostě umějí“.

Školní kolo přineslo nakonec tyto výsledky:

1. Jiří Šváb (7A8)

2. Michaela Dvořáková (7A8)

3. Eva Tešnarová (7A8)

Vítězům srdečně blahopřejeme.